Aktuální dotační možnosti

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY

Podnikatelský sektor: 

 • Inovační vouchery - výzva I
 • Inovace - výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)
 • Nízkouhlíkové technologie - výzva II
 • Obnovitelné zdroje energie - výzva II
 • Smart Grids I: Distribuční sítě - výzva II
 • Smart Grids II: Přenosová síť - výzva II
 • Spolupráce - Technologické platformy - výzva II
 • Úspory energie - výzva II
 • Úspory energie v SZT - výzva II
 • Vysokorychlostní internet - výzva I
 • POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců) - výzva II

 

Veřejný a neziskový sektor: 

 • Ministerstvo zemědělství - program 129 300 (vodovody, technologie, úpravny vod, kanalizace a ČOV)
 • IROP - 10. výzva - Kybernetická bezpečnost
 • IROP - 31. výzva - Prevence vzniku odpadů
 • IROP - 70. výzva - Zateplení veřejných objektů a OZE
 • IROP - 72. výzva - Cyklodoprava II
 • IRPO - 72. výzva - Rekultivace starých skládek
 • IROP - 73. výzva - Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

 

VÝZVY II. čtvrtletí 2017

Podnikatelský sektor

 • Aplikace  - ITI Hradec - Pardubice - výzva I
 • Aplikace ITI Olomouc - výzva I
 • Expanze - výzva I
 • Inovace - Inovační projekt  - ITI Hradec - Pardubice - výzva I
 • Inovace Inovační projekt ITI Olomouc  - výzva I
 • Inovace - inovační projekt -výzva IV
 • Inovační vouchery - výzva II
 • Nemovitosti - ITI Olomouc - výzva I
 • Partnerství znalostního transferu - výzva III
 • Potenciál ITI hradec - Pardubice - výzva I
 • Potenciál ITI Olomouc - výzva I
 • Proof of concept - výzva I
 • Služby infrastruktury - ITI Olomouc - výzva I
 • Spolupráce - Klastry - výzva IV
 • Školící střediska - ITI Olomouc - výzva I
 • Technologie - ITI Olomouc - výzva I
 • Úspory energie - finanční nástroj - výzva I
 • Úspory energie - fotovoltaika
 • Úspory energie - inteligentní budovy
 • Úspory energie - ITI - výzva I
 • OPŽP - 89. výzva - snížení produkce škodlivých látek a prašnosti 

  

Veřejný a neziskový sektor:

 • IROP - Deinstitucionalizace psychiatrické péče
 • IROP - Kybernetická bezpečnost II
 • IROP - Polyfunkční komunitní centra
 • IROP - Sociální bydlení II
 • OPŽP - 59. výzva - Posílení biodiverzity

 

VÝZVY III. čtvrtletí 2017

Podnikatelský sektor

 • Aplikace - výzva IV
 • Nízkouhlíkové technologie - výzva III
 • Obnovitelné zdroje energie - výzva III
 • Potenciál - výzva IV
 • Služby infrastruktury - ITI Brno - výzva IV
 • Smart Grids: Distribuční sítě - výzva III
 • Spolupráce - TP - výzva III
 • Školící střediska - ITI Hradec - Pardubice - výzva II
 • Úspory energie (podpora vícenákladů) - výzva III
 • Vysokorychlostní internet - výzva II

 

Veřejný a neziskový sektor:

 • IROP - Muzea II
 • OPŽP - 60.výzva - zlepšení zeleně v obcích
 • OPŽP - 69. výzva - snížení produkce odpadů

 

VÝZVY IV. čtvrtletí 2017

Podnikatelský sektor

 • Aplikace - ITI Plzeň - výzva III
 • Inovace - inovační projekt - ITI Plzeň - výzva III
 • Nemovitosti - ITI Hradec - Pardubice - výzva II
 • Potenciál - ITI Plzeň- výzva III
 • Technologie - pro začínající podniky -výzva
 • Podzimní 5. kolo Programu rozvoje venkova (PRV)
  • 1.1.1 Vzdělávací akce
  • 1.2.1 Informační akce
  • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
  • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
  • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
  • 6.4.2 Podpora agroturistiky
  • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
  • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
  • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
  • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
  • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
  • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
  • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 

Veřejný a neziskový sektor:

 • IROP - Energetické úspory v bytových domech III
 • MMR- Podpora rozvoje a obnovy venkova 2018 (památky, místní komunikace)
 • MMR - Podporované byty
 • SFDI - Cyklostezky, zvýšení bezpečnosti dopravy (bezbariérové chodníky, přechody, zálivy autobusových linek)

 

Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách nás kontaktujte.