Aktuální dotační možnosti

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY

 • Aplikace III 
 • Inovace III - Inovační projekt
 • Inovační vouchery I 
 • Nízkouhlíkové technologie II
 • Obnovitelné zdroje energie II
 • Potenciál III
 • POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců) - výzva II
 • Služby infrastruktury III
 • Smart Grids I - výzva II
 • Smart Grids II
 • Spolupráce III - Klastry
 • Spolupráce III - Technologické platformy
 • Úspory energie II
 • Úspory energie v SZT

 

VÝZVY OD 04/2017

 • I. Výzva Vysokorychlostní internet
 • Jarní kolo Programu rozvoje venkova (PRV)
  • 1.1.1 Vzdělávací akce
  • 1.2.1 Informační akce
  • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
  • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
  • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
  • 6.4.2 Podpora agroturistiky
  • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
  • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
  • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
  • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
  • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
  • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
  • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

  

VÝZVY OD 05/2017

 • II. Výzva Inovační vouchery
 • IV. Výzva Spolupráce - Klastry
 • III. Výzva Partnerství znalostního transferu
 • III. Výzva Smart Grids II: Přenosová síť (velké projekty)

 

VÝZVY OD 06/2017

 • IV. Výzva Inovace

 

VÝZVY OD 07/2017

 • IV. Výzva Aplikace
 • IV. Výzva Potenciál
 • III. Výzva Nízkouhlíkové technologie

 

Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách nás kontaktujte zde.