Reference

Mezi klienty Ayming Česká republika v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj a dotací patří více než 400 malých i velkých společností z oblasti průmyslu i služeb.

Mezi klienty Ayming v oblasti odpočtu na VaV patří např.:

 

Mezi klienty Ayming v oblasti dotací na VaV patří např.:

S klienty Ayming každoročně zodpovědně vyhodnocujeme výsledky vzájemné spolupráce. Nejlepším důkazem spokojenosti našich klientů jsou pro nás  totiž jejich vlastní vyjádření.

Vyjádření klientů Ayming Česká republika

„Největší přínos spolupráce s Ayming (dříve Alma CG) spočívá v detailním technickém auditu, v průběhu kterého nám tým kvalifikovaných technických konzultantu efektivně identifikoval projekty výzkumu a vývoje v různých odděleních a oborech naší činnosti. Díky metodologii Ayming (dříve Alma CG) tak naše společnost dosáhla daňové úspory, která předčila naše očekávání.”

Ing. Jakub Dostálek, vedoucí daní, Komerční banka

 

„Daňová kontrola, kterou naše společnost absolvovala, se zajímala o daňový odpočet na VaV, který uplatňujeme ve spolupráci s poradci z Ayming (dříve Alma CG). Faktická i formální stránka zpracovaných podkladu byla shledána v pořádku a uplatněné projekty byly vybrány správně, v souladu s požadavky legislativy."

Ing. Jitka Foltýnková, hlavní ekonom, Evektor

 

"Se společností Ayming (dříve Alma CG) spolupracujeme jak v oblasti odpočtu na VaV, tak v oblasti dotačního poradenství a po celou dobu spolupráce jsme se službami, které nám společnost Ayming (dříve Alma CG) poskytuje velice spokojeni. V dotačním poradenství společnosti Ayming (dříve Alma CG) spatřujeme největší výhody v kvalitním zpracování projektu včetně všech povinných příloh a zprostředkování komunikace směrem k poskytovateli dotace, což pro naši společnost znamená významnou administrativní, kapacitní a časovou úlevu. Díky profesionální práci konzultantů společnosti Ayming (dříve Alma CG) došlo k minimálnímu vytížení našich pracovníků, kteří se mohli věnovat své vlastní činnosti. Vzhledem k této kvalitní spolupráci jsme rozhodnuti využívat poradenství společnosti Ayming (dříve Alma CG) na poli dotací i nadále."

Jitka Prokopová, ekonomický poradce, Paragan

 

 

Úplný přehled referencí více než 400 klientů v ČR rádi poskytneme na osobním jednání.