Zavřít

Digitalizace firem

Dotační výzva Digitální podnik a Virtuální podnik

ayming-digital_1000x470

  

Digitální podnik

Dotační titul Digitální podnik v rámci NPO je zaměřen na zvyšování úrovně digitalizace a automatizace nevýrobních procesů.

Cílem podpory zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých digitálních technologií.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké podniky
 • míra podpory se liší dle místa realizace

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Jaká je forma a výše dotace?

Míra podpory v regionech
Region Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Severozápad 60 % 50 % 40 %
Severovýchod 50 % 40 % 30 %
Střední Morava 50 % 40 % 30 %
Moravskoslezsko 50 % 40 % 30 %
Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 45 % 35 % 0 %
Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram,
Benešov, Kutná Hora
40 % 30 % 0 %
Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 0 %
Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice,
Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice,
Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov
40 % 30 % 0 %
Jihovýchod 40 % 30 % 0 %

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.
 • Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Datum vyhlášení výzvy

9. 6. 2022

Příjem žádostí

16. 6. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí

16. 9. 2022

Datum ukončení projektu

31. 8. 2024

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč
a maximálně do výše 15 mil. Kč.

V případě více míst realizace v různých regionech, je procento míry podpory stanoveno na základě regionu
s nejnižší hodnotou.

 

Virtuální podnik

Dotační titul Virtuální podnik v rámci NPO je zaměřen na zvyšování úrovně digitalizace a automatizace nevýrobních procesů. Nerozlišuje se zde míra podpory podle konkrétního místa v ČR. 

Podpora aktivit, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké podniky

Míra podpory

 • 20-40 % dle velikosti podniku v rámci celé ČR

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.
 • Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Datum vyhlášení výzvy

9. 6. 2022

Příjem žádostí

16. 6. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí

16. 9. 2022

Datum ukončení projektu

31. 8. 2024

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč
a maximálně do výše 5 mil. Kč.

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming