Zavřít

Digitalizace firem

Dotační výzva Digitální podnik a Virtuální podnik

ayming-digital_1000x470

 

 

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Virtuální podnik

Dotační titul Virtuální podnik v rámci NPO je zaměřen na zvyšování úrovně digitalizace a automatizace nevýrobních procesů. Nerozlišuje se zde míra podpory podle konkrétního místa v ČR. 

Podpora aktivit, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé a střední podniky (mimo území Hl. města Prahy)

Míra podpory

 • Střední podnik 30%
 • Malý podnik 40%

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.
 • Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Datum vyhlášení výzvy

19. 4. 2023

Příjem žádostí

3. 7. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí

2. 11. 2023

 

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč
a maximálně do výše 200 tis. Kč.

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming