Aktuální dotační možnosti

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY

 • Podnikatelský sektor: 

OP PIK: Prioritní osa 1

 • OP PIK – V. výzva Potenciál
 • OP PIK – V. výzva Inovace
 • OP PIK – VI. výzva Aplikace (bez účinné spolupráce / s účinnou spoluprací)
 • OP PIK – V. výzva Spolupráce – Klastry
 • OP PIK – IV. výzva Partnerství znalostního transferu
 • OP PIK – IV. výzva Služby infrastruktury - aktivita a)
 • OP PIK pro ITI: 
  • OP PIK – I. výzva Služby infrastruktury – ITI Brno
  • OP PIK – I. výzva Služby infrastruktury – ITI Ostrava
  • OP PIK – I. výzva Inovace – Inovační projekt – ITI Plzeň
  • OP PIK – I. výzva Spolupráce – Klastry – ITI Plzeň
  • OP PIK – I. výzva Služby infrastruktury – ITI Plzeň
  • OP PIK – III. výzva Potenciál – ITI Plzeň

       

      OP PIK: Prioritní osa 2

      • OP PIK – III. výzva Nemovitosti
      • OP PIK – III. výzva Školicí střediska
      • OP PIK – VIII. výzva Technologie pro začínající podnikatele

       

      OP PIK: Prioritní osa 3

      • OP PIK – IV. výzva Úspory energie
      • OP PIK – II. výzva Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy
      • OP PIK – II. výzva Úspory energie v SZT
      • OP PIK – II. výzva Úspory energie v SZT – ITI
      • OP PIK – IV. výzva Obnovitelné zdroje energie – aktivita a), b), c) a d)
      • OP PIK – IV. výzva Smart Grids I. – aktivita a), b), c), d) a e)
      • OP PIK – IV. výzva Smart Grids II (Přenosová síť)

       

      OP PIK: Prioritní osa 4

      • OP PIK – IV. výzva ICT a sdílené služby – Budování a modernizace datových cen

       

      Veřejný a neziskový sektor: 

      • IROP – 81. výzva – Rozvoj sociálních služeb II
      • IROP – 78. výzva Energetické úspory v bytových domech III
      • OPŽP – 104. a 114. výzva – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů
      • OPŽP – 61. výzva – Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov
      • OPŽP – 109. výzva – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
      • PRV - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
      • PRV – 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
      • PRV - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
      • PRV – 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
      • PRV - 9.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
      • PRV – 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
      • PRV – 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
      • PRV – 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

       

      VÝZVY IV. čtvrtletí 2018 (listopad - prosinec)

      • OP PIK – IX. výzva Technologie - Průmysl 4.0
      • OP PIK – IV. výzva ICT a sdílené služby – Tvorba nových IS/ICT řešení
      • OP PIK – V. výzva ICT a sdílené služby – ICT v podnicích
      • OP PIK – II. výzva Proof of Concept
      • OP PIK – IV. výzva Inovační vouchery
      • MMR – Podpora rozvoje a obnovy venkova 2019 (památky, hřiště, místní komunikace)

       

      VÝZVY I. čtvrtletí 2019 (leden - březen)

      • OP PIK – IV. výzva Marketing (uvažovaný příjem žádostí 1/2019 – 3/2019)

       

      Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách nás kontaktujte.