Aktuální dotační možnosti

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY

Podnikatelský sektor: 

 • OP PIK - Inovační vouchery - výzva III
 • OP PIK - Inovace - výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)
 • OP PIK - Smart Grids II - výzva IV

Veřejný a neziskový sektor: 

 • IROP - Sociální bydlení II – výzvy 79, 80
 • IROP – Rozvoj sociálních služeb II – výzvy 81, 82
 • IROP - Energetické úspory v bytových domech III. - 78
 • OPŽP - Prevence povodní - výzva 96
 • OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní – výzva 114
 • OPŽP – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – výzva 103
 • OPŽP – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE – výzva 100
 • OPŽP - Ochrana a péče o přírodu a krajinu – posílit biodiverzitu – výzva 110
 • OPŽP - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov – výzva 61

VÝZVY II. čtvrtletí 2018 (červen)

Podnikatelský sektor

 • III. Výzva Úspory energie v SZT
 • IV. Výzva Smart grids I. - aktivita a) 
 • IV. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě – aktivity b), c), e)

Veřejný a neziskový sektor:

 • OPŽP – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výzva 109

 

VÝZVY III. čtvrtletí 2018 (červenec - září)

Podnikatelský sektor

 • IV. Výzva Partnerství znalostního transferu
 • V. Výzva Spolupráce – Klastry
 • III. Výzva Školicí střediska
 • II. Výzva Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy
 • IV. Výzva Úspory energie
 • IV. Výzva ICT a sdílené služby - Budování a modernizace datových center
 • IV. Výzva ICT a sdílené služby - Zřizování a provoz center sdílených služeb
 • I. Výzva Služby infrastruktury - ITI Plzeň
 • IV. Výzva Služby infrastruktury - aktivita a)
 • V. Výzva Inovace
 • VI. Výzva Aplikace - bez účinné spolupráce
 • VI. Výzva Aplikace - s účinnou spoluprací
 • VIII. Výzva Technologie pro začínající podnikatele
 • II. Výzva Úspory energie v SZT – ITI
 • IV. Výzva Obnovitelné zdroje energie - aktivita a), b), c) d)
 • II. Výzva Proof of Concept
 • IV. Výzva ICT a sdílené služby - Tvorba nových IS/ICT řešení
 • V. Výzva ICT a sdílené služby - ICT v podnicích
 • IV. Výzva Inovační vouchery
 • PRV - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • PRV – 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • PRV - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • PRV – 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • PRV - 9.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • PRV – 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • PRV – 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • PRV – 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Veřejný a neziskový sektor:

 • IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. – výzvy 87, 88

VÝZVY IV. čtvrtletí 2018 (říjen - prosinec)

Podnikatelský sektor

 • III. Výzva Nemovitosti
 • V. Výzva Potenciál
 • II. Výzva Úspory energie v SZT - ITI
 • IX. Výzva Technologie - Průmysl 4.0
 • OP PIK - Úspory energie v SZT – výzva II
 • OP PIK - ICT a sdílené služby – výzva V
 • OP PIK - Proof of Concept – výzva II
 • OP PIK - Inovační vouchery – výzva IV

Veřejný a neziskový sektor:

 • IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. – výzvy 87, 88
 • MMR- Podpora rozvoje a obnovy venkova 2019 (památky, hřiště, místní komunikace)
 • MMR - Podporované byty
 • MZE – kulturní památky v malých obcích
 • SFDI - Cyklostezky, zvýšení bezpečnosti dopravy (bezbariérové chodníky, přechody, zálivy autobusových linek)

Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách nás kontaktujte.