Dotace na inovace a VaV

APLIKACE

Program podporuje realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žádat mohou malé, střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 100 mil. Kč. Míra podpory je max. 70 % pro všechny typy podniků.

INOVACE 

Program podporuje produktové a procesní inovace, konkrétně zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 200 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 45 %, střední podnik 35 % a velký podnik 25 %.

POTENCIÁL 

Program podporuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 2 mil. – 150 mil. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny velikosti podniku.

INOVACE – PATENT 

Program podporuje zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě vynálezů/patentů, ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů. Žádat mohou malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 40 tis. – 1 mil. Kč. Míra podpory je 50 %. 

TECHNOLOGIE – PRŮMYSL 4.0

Program je zaměřen na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Nejedná se tedy o prostou obměnu stávajícího strojního zařízení, ale podporu, jež zajistí zavádění či vyšší stupeň automatizace a digitalizace ve společnostech. Míra podpory je 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky. Dotace je poskytována ve výši 1 – 20 mil. Kč.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Program se týká pořízení nových elektromobilů, dobíjecích stanic pro elektromobily, zavádění technologií akumulace energie a zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 250 mil. Kč. Míra podpory je 25 - 70 %, dle typu podniku a projektu. 

INOVAČNÍ VOUCHERY

Program podporuje nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit. Žádat mohou malé a střední podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 80 tis. – 250 tis. Kč. Míra podpory je 75 %.

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Program podporuje vytvoření partnerství mezi podniky a organizací VaV  za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Žádat mohou malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 0,5 mil. – 3,5 mil. Kč. Míra podpory je 70 % (de minimis).

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Program podporuje výstavbu, vybavení a provoz inovační infrastruktury. Žádat mohou podnikatelské subjekty, vysoké školy a municipality, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 300 mil. Kč. Míra podpory je pro podnikatelské subjekty 50 %, pro VŠ a VaV organizace 75 %.

SPOLUPRÁCE  - KLASTRY

Program podporuje kolektivní výzkum, projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a před-konkurenčního výzkumu. Žádat mohou malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 0,5 mil. – 15 mil. Kč. Míra podpory je 60 % pro malý podnik a 50 % pro střední podnik. 

  

Zaujal Vás některý z dotačních programů? Kontaktujte nás pro podrobné informace zde.