Dotace na stroje a technologie

INOVACE 

Program podporuje produktové a procesní inovace, konkrétně zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 200 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 45 %, střední podnik 35 % a velký podnik 25 %.

POTENCIÁL 

Program podporuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 2 mil. – 150 mil. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny velikosti podniku.

TECHNOLOGIE

Program podporuje pořízení nových stojů, technologických zařízení a vybavení. Žadatelé jsou rozděleni do dvou skupin, mikro a malé podniky s historií do 3 let a s historií delší než 3 roky ve vybraných odvětvích a regionech. Míra podpory je 45 %. Maximální výše dotace pro začínající podniky je stanovena na 225 tis. Kč a pro podniky s historií delší než 3 roky je v rozmezí 1 mil. – 20 mil. Kč.

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Program podporuje výstavbu, vybavení a provoz inovační infrastruktury. Žádat mohou podnikatelské subjekty, vysoké školy a municipality, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 300 mil. Kč. Míra podpory je pro podnikatelské subjekty 50 %, pro VŠ a VaV organizace 75 %.

ÚSPORY ENERGIE

Program se týká snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, např. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu nebo realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 250 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 % a velký podnik 30 %.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Program podporuje tvorbu nových IS/ICT řešení, zřízení a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center. Výzvy budou zvlášť pro firmy do 3 let existence a start-up firmy na tvorbu nových IS/ICT řešení. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 120 mil. Kč dle typu podniku a projektu. Míra podpory je 45 % pro malý podnik, 35 % pro střední podnik a 25 % pro velký podnik. Míra podpory je pro začínající malé a střední podniky 60 %.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Program se týká pořízení nových elektromobilů, dobíjecích stanic pro elektromobily, zavádění technologií akumulace energie a zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 250 mil. Kč. Míra podpory je 25 - 70 %, dle typu podniku a projektu. 

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ 

Program se týká výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové  a energetické  odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace je maximálně 50 mil. €. Míra podpory je až  85 %.

  

Zaujal Vás některý z dotačních programů? Kontaktujte nás pro podrobné informace zde.