Dotace na zaměstnance

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (OPZ)

Program podporuje zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Míra podpory je 50 - 70 % dle velikosti podniku nebo 85 %.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

Administrátorem tohoto projektu je ÚP ČR. Program podporuje vzdělávací kurzy zaměstnanců. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, OSVČ a nestátní neziskové organizace, mimo hl. m. Praha. Maximální výše dotace je stanovena na 6 mil. Kč ročně. Míra podpory je 85 %. 

   

Zaujal Vás některý z dotačních programů? Kontaktujte nás pro podrobné informace zde.