Dotace pro IT firmy

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Program podporuje tvorbu nových IS/ICT řešení, zřízení a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center. Výzvy budou zvlášť pro firmy do 3 let existence a start-up firmy na tvorbu nových IS/ICT řešení. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 120 mil. Kč dle typu podniku a projektu. Míra podpory je 45 % pro malý podnik, 35 % pro střední podnik a 25 % pro velký podnik. Míra podpory je pro začínající malé a střední podniky 60 %.

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Program podporuje rozšíření stávajících či vybudování nových sítí NGA a vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního internetu v lokalitách předpokládaného stavebního rozvoje. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, působící v oblasti elektronických komunikací, registrované na Českém telekomunikačním úřadě. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. - 120 mil. Kč. Míra podpory je minimálně 50 %.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Program podporuje výstavbu a rekonstrukci školicích středisek, jejich vybavení a pořízení vzdělávacích programů. Žádat mohou malé a střední podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč. Míra podpory je 50 %.

MARKETING

Program podporuje usnadnění vstupu podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích a financováním marketingových propagačních materiálů. Žádat mohou malé a střední podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 200 tis. – 5 mil. Kč. Míra podpory je 50 %.  

PROOF OF CONCEPT

Program podporuje aktivity, které směřují k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich uplatněním v praxi. Oprávněnými žadateli jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí. Realizace projektu musí probíhat na území ČR mimo hl. m. Prahy.

  

Zaujal Vás některý z dotačních programů? Kontaktujte nás pro podrobné informace zde.