27/11/2017

Ayming již tradičně pozval své klienty a partnery do divadla v Praze a Brně

Ayming i tento rok poděkoval svým klientům za celoroční spolupráci pozváním na divadelní představení v Praze a Brně.

Pozvaní kromě klientů Ayming z České republiky a Slovenska přijali i zástupci z řad odborných partnerů Ayming jako například Technologická agentura České republiky, CzechInvest nebo Asociace výzkumných organizací. 

V Praze si pozvaní mohli „užít“ jednu z nejznámějších tragédií o zhoubném pokušení moci od Williama Shakespeara, hru Macbeth v originální adaptaci divadla ABC.

Tomáš Uhlíř v rozhovoru s paní Špoutilovou z CzechInvestu

Kristína Šumichrastová s panem Váňou z Emco spol. s r.o.      Konzultantka Kamila s panem Gabrielem z BELIS a.s.

Kristína Šumichrastová se zástupci Entry Engineering s.r.o.     Herci divadla ABC z představení Macbeth

Do Brna pak pozvaní přijeli shlédnout celosvětově úspěšnou hru italského dramatika Stefana Massiniho Dynastie (Lehman Brothers), v které autor na půdorysu známé židovské německé rodiny v USA až omračujícím způsobem zachycuje dějiny kapitalismu.

Kristína Šumichrastová s panem Kunathem z E LINKX a.s.     Kolegové z dotací s panem Mejdrem z UO TEX, s.r.o.

Konzultantka Táňa se zástupci BIKE FUN International s.r.o.  

Konzultant Petr s ředitelem SECURITY TECHNOLOGIES a.s.    Tým Ayming

Po skončení obou představení bylo pro více než 300 stovky pozvaných připraveno pohoštění ve foyer divadla, které poskytlo také dostatek prostoru i času pro neformální setkání zástupců Ayming s klienty a dalšími partnery. 

„Pozváním na divadelní představení chceme klientům především poděkovat za důvěru, kterou nám již mnoho let dávají. Velmi nás těší, že je o divadelní představení mezi našimi klienty stále tak velký zájem. Věříme, že návštěvu dobrého divadla si užije každý. Pokud můžeme napomoci takovému zážitku tím, že pro klienty takovou možnost zorganizujeme, budeme to nadšeně dělat i dál," říká Tomáš Uhlíř, obchodní ředitel pro Českou republiku a Slovensko.