Odpočet na výzkum a vývoj 03/10/2017

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k projektu výzkum a vývoje

Generální finanční ředitelství vydalo ke zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje informaci k projektu výzkum a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů. 

Dokument Informace pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje