Dotace 24/04/2017

Ministerstvo zemědělství ČR otevřelo výzvu v programu Vodovody a kanalizace

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v rámci národních programů I. výzvu k podávání žádostí o dotaci v programu 129 300 na výstavbu a rekonstrukci vodovodů, technologií úpraven vod, kanalizací a ČOV.

Program je určen pro obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% účastní města a obcí. Dotace je max. 50 mil. Kč a současně max. 70% pro obce do 300 obyvatel, 65% pro obce 301 – 500 obyvatel, 60% pro obce 501 – 1000 obyvatel, 55% pro obce nad 1000 obyvatel a 50% pro akciové společnosti. Termín pro podávání žádostí je 24. 4. 2017 – 31. 8. 2017. Pro podání žádosti musí být pravomocné a platné územní rozhodnutí a stavební povolení. S tímto programem máme pozitivní zkušenosti a jsme připraveni Vám pomoci nejen získat dotaci, ale také vás celým dotačním cyklem provést. Stačí nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře.