Odpočet na výzkum a vývoj 11/07/2018

Naše expertíza pomohla k prosazení změn v odpočtu na VaV

Asociace malých a středních podniků České republiky ocenila naší expertízu a aktivní účast při prosazování pozitivních změn v odpočtu na VaV.

Zejména pak zprostředkování  konkrétních zkušeností a problémů firem z různých regionů při uplatňování a obhajobě odpočtu a cenné mezinárodní srovnání, z kterého mimo jiné vyplynulo, že v ostatních zemích není zpracování projektu VaV před jeho zahájením vyžadováno. Jsme rádi, že jsme jako člen pracovní skupiny mohli odborně podpořit dlouhodobé úsilí AMSP ČR o zlepšení podmínek odpočtu na výzkum a vývoj a že naše zkušenosti byly využity ve prospěch všech inovativních firem v České republice. Zájmy českých firem budeme ve spolupráci s AMSP i nadále hájit.

Celý článek na stránkách AMSP