10/12/2017

Projekt „AYMING POMÁHÁ“ odstartoval!

Ayming se každoročně věnuje několika charitativním, sponzorským či partnerským aktivitám. V před-chozích letech jsme podpořili například jeden z pražských domovů pro seniory nebo fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

V letošním roce jsme se tyto spontánní aktivity rozhodli poprvé zastřešit novým projektem „Ayming pomáhá“ a dát našim prospěšným aktivitám trochu systém i do dalších let. Cílem projektu je v prvé řadě pomoci těm, kteří to potřebují a přitom to nedokáží sami.

Pro projekt „Ayming pomáhá“ jsme jako první zvolili sdružení duševně nemocných FOKUS Praha. Jedná se o centrum denních aktivit, které realizuje volnočasové a nácvikové programy. Posláním služby je poskytování dlouhodobé podpory lidem se zkušeností s duševním onemocněním tak, aby měli možnost být v kontaktu s lidmi, žili aktivní spokojený život a měli příležitost řešit své problémy s někým dalším. 

A jak jsme pomohli? Terapeuti nejsme a od mentální práce jsme si tak jako tak potřebovali odpočinout. A tak jsme na 2 dny vzali do rukou škrabky, štětky, válečky a kbelíky s barvami a vymalovali vstupní místnost a klubovnu sdružení Fokus Praha v krásném Domě u Libuše v Praze Podolí.

Byly to náročné 2 dny, škrábali jsme starý nátěr ze stěn i stropu, lezli po štaflích a žebřících, míchali barvy, natírali válečky, štětkami i štětci. V několika případech jsme si dokonce i vhodně rozvrhli práci, v mnoha jsme však improvizovali a také zachraňovali. Přesto, že se akce účastnil celý náš tým, tedy více než 20 lidí, stihli jsme za 2 dny jen tak tak splnit slib, který jsme sdružení Fokus dali.

Jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomu, aby se „členové klubu“ mohli v klubovně Centra denních aktivit Fokus Praha díky vymalování cítit zase o něco lépe. Pomáhat druhým ale přirozeně pomáhá i nám, umožňuje nám uvědomit si náročnost některých lidských osudů, lépe poznat sebe samých a také zažít energii celého našeho týmu. Až vzácná shoda na hodnocení celé akce naším týmem vygenerovala přirozený závazek. Příští rok znovu.

A co dodat závěr? Někdy má cenu dívat se na věci s nadhledem a být v pohodě. Alespoň jednou za čas ale není od věci se podívat na svět z pětimetrových štaflí a oškrábat to až na překlad!

Tým Ayming.