09/08/2017

Rozhovor Miloslava Soukupa pro Business Animals

Business Animals je jedním z úspěšných start-upů. Náš kolega, Miloslav Soukup poskytl rozhovor jejich magazínu.

Miloslav hovoří třemi jazyky, studoval na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity a na ČVUT. V Aymingu si vybudoval kariéru v oboru, který mne naprosto nadchl, protože pomáhá firmám financovat inovace. Je kombinací technické a ekonomické specializace, kterou obchoduje. Co bys odpověděl dítěti, když se tě zeptá, čím táto jsi: „Řekl bych, jsem obchodník, který umí dobře poradit.“

Klíčová slova,  které dávají naději pro odpočet a tím pro tvůj business?

Jsou to slova konstruktér, prototyp, technická nejistota, testování… jsou to v podstatě slova, která znamenají, že v té firmě prostor pro odpočet existuje.

 Takže ty oslovíš firmu a najdeš u ní příležitost tohoto odpočtu?

… To není úplně přesné, příležitost ve firmě musí existovat, firma se prostě vývoji musí věnovat. Využití odpočtu na výzkum a vývoj však má svoje podmínky a přínosy, a ty musím vysvětlit takovým způsobem, aby firma pochopila, že je to dobrá věc. A samozřejmě zdaleka ne každá společnost může nebo umí této příležitosti využít, i to musím zjistit.

Už se ti stalo, že jsi někoho překvapil, že se věnuje výzkumu a vývoji a nevěděl to?

Ano. Stalo. Některé firmy považují své činnosti za rutinní a přesto, že celé roky něco vyvíjí, často velmi zajímavé a unikátní věci, za vývojáře se nepovažují. Výzkum si možná představují jako oddělení, kde se chodí v bílých pláštích v laboratorních podmínkách, jako akademický výzkum do šuplíku.

To bych chtěla zažít! Chtěla bych být v roli toho podnikatele, kterému zavoláš, že za svou píli ušetří! Ale co zbyde tobě, obchodníkovi?

Kromě dobrého pocitu, že další firma získá podporu na další inovace, získám samozřejmě příspěvek do svých osobních obchodních cílů a samozřejmě také zajímavou odměnu. Motivační systém má kvantitativní i kvalitativní složku, s motivací v Ayming skutečně není problém.

Doporučuješ tedy odpočet každému podnikateli?

Ne, to v žádném případě. Jak jsem řekl, je třeba vždy ověřit splnění všech podmínek. Část je dáno pravidly odpočtu, například pokud je vývoj ve společnosti financován z dotací, tak náklady uplatnit nelze. Ale je nutné se podívat i na samotnou firmu, která např. nemusí být po dokumentační stránce na uplatňování odpočtu připravena.

Garantujete klientům vaše doporučení – odpočet čerpat?

Ano, to je naše velká odpovědnost a současně velice silný motiv klientů ke spolupráci.

Terminologie v kontextu vývojářského businessu?

Charakteristické znaky vývoje jsou prototyp, nultá série, vzorek a mnoho dalších.

Jaký je cyklus tvého akvizičního dne? Jak pracuješ?

Nejvíce času věnuji akvizici nových klientů, to je zásadní. Odhaduji, že denně telefonicky zkontaktuji 30 až 40 společností, měsíčně jich cca 20 navštívím. Část dne, nemalou část dne, věnuji péči o stávající klienty, kteří mohou mít různé doplňující dotazy, potřebují poradit a podobně. V obchodním oddělení se dělíme o zhruba tři sta šedesát klientů.

Jak dát 40 hovorů, a ještě schůzku v jednom dni?

Já tomu lidově říkám, že se musíte „hecnout.“ Ale v pozici Senior business developera už mi perfektně zajišťují schůzky i kolegové. A společnosti nás také kontaktují samy, využíváme různé formy networkingu a dalších obchodních kanálů.

Zdroj: Business Animals, celý rozhovor pro Business Animals