Odpočet na výzkum a vývoj 04/09/2017

Firmy investující do výzkumu a vývoje jsou kvůli finanční správě v daňové pasti

Hospodářské noviny zmapovali aktuální problémy firem s kontrolami finanční správy na výzkum, vývoj a inovace.

Stát chce vybrat co nejvíc na daních a jeho snaha doléhá i na firmy, které praktikují výzkum a experimentální vývoj. Ze státní podpory, jež má přispět ke konkurenceschopnosti podniků, se stává daňová past. Úředníci bez znalosti věci zpochybňují, že vývojáři přišli s něčím novým. V poslední době si k tomu našli nový bič − podnikatele pronásledují kvůli malicherným formálním nedostatkům. Firmy pak musí doplatit daň z příjmu, kterou si odečetly na výzkum, plus penále a úroky z prodlení....

...Stát umožňuje odečítat z daní náklady na výzkum od roku 2005. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost podniků. Jenže tento cíl finanční správu nezajímá, soustřeďuje se na výběr daní. Její mluvčí Petra Petlachová popisuje, na co se úředníci při kontrole daňových úlev pro inovativní firmy zaměřují: "Správce daně ověřuje formální náležitosti projektu a následně oprávněnost výdajů na výzkum a vývoj, které firma zahrnuje do odpočtu. Otázkou konkurenceschopnosti se nezabývá." HN se zajímaly, po kolika firmách chce berní správa doplatit daňové odpočty za minulé roky a o jakou jde sumu. Na dotaz mluvčí neodpověděla s tím, že takovou statistiku nevedou.

Na Odvolacím finančním ředitelství, kam se firmy se stížnostmi proti pokutám obracejí, přitom vědí, co je meritem věci. Filip Šimeček, který vede jedno z oddělení daně z příjmů právnických osob, upozornil v časopise Daňový expert, že formální požadavky kladené na projekt nelze podceňovat a poplatník se musí připravit na to, že kvůli jejich nedodržení mu nemusí projít uplatněný odpočet. "Smyslem odčitatelné položky je podpora českých firem a české ekonomiky. Proto by neměl být projekt zpochybněn kvůli zcela zjevné banalitě," uvedl ovšem Šimeček....

..Podle předsedy Unie daňových poplatníků Ondřeje Lichnovského se finanční správa i v této oblasti chová, jako by byl každý podvodník. "Takový přístup kontrolované firmy uráží. Jsou to společnosti, které tvoří špičku ve svém oboru a uskutečňují činnost s obrovskou přidanou hodnotou," připomíná tento advokát. Zastupuje řadu firem, kterým finanční správa neuznala existenci výzkumu a vývoje. "Projekty mých klientů jsou zpravidla po stránce formální velmi dobře připraveny. Hlavní problém, který řešíme, proto je, zda jde o výzkum a vývoj," uvádí Lichnovský....

Nepřímou podporu na výzkum a vývoj využilo podle posledních dostupných dat z předminulého roku přes 1300 firem. Celkem tak ušetřily na daních 2,5 miliardy korun. "V řadě evropských zemí je systém mnohem štědřejší. Tam si uvědomují, že jde o nástroj na podporu konkurenceschopnosti," zdůrazňuje Kristína Šumichrastová, ředitelka společnosti Ayming, která v České republice poskytuje poradenství čtyřem stovkám firem při financování výzkumu a vývoje. Jak porovnává, kupříkladu v Nizozemsku využívá daňové úlevy více než 38 tisíc firem a stát jim takto odpustí zhruba 24 miliard korun. To je desetinásobná suma oproti Česku. "Na přiznání podpory stačí v Nizozemsku projekt na dvě strany," doplňuje obchodní ředitel Ayming Tomáš Uhlíř.

Zatímco český stát podnikatele od této podpory spíše odrazuje, jiné země ji posilují. V tuzemsku činí úspora z nákladů 19 procent. "Ve Velké Británii je 26 procent, v Nizozemsku až 32 procent, v Itálii 50 a v Kanadě dokonce 65 procent," vyčísluje Uhlíř. Navíc podnikatelé v zahraničí mají často k dispozici manuály, jak daňové odpočty správně využívat. Právě jasné instrukce zdejší firmy silně postrádají.

zdroj: Hospodářské noviny a celý článek Hospodářských novin