Odpočet na výzkum a vývoj 11/09/2016

Seminář „Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj"

Naši konzultanti pro inovace se zúčastnili semináře pořádaného Komorou daňových poradců ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy na téma „Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj“.

Cílem semináře byla rekapitulace současného stavu a poznatků z aplikace odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle zákona o daních z příjmů. Díky širokému spektru vystupujících bude problematika zasazena jak do širšího kontextu podpory vědy a výzkumu, tak byly prezentovány poznatky státní správy a komentovány zkušenosti z praktické aplikace odčitatelné položky z pohledu daňových poplatníků. Součástí programu byla i rekapitulace základních principů pro posouzení výzkumu a vývoje v návaznosti na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.