Dotace pro podnikatele 30/01/2018

III. výzva Inovační vouchery otevřena!

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

V loňském roce jsme pomohli našemu klientovi p. Mgr. Tomaschkovi získat finanční prostředky z programu OP PIK – Inovační vouchery – II. výzva na projekt přeměny přímoproudé turbíny na turbínu vírovou pro nízkospádové toky ve spolupráci s VUT Brno. S klientem jsme zpracovali žádost o dotaci a ve spolupráci s oddělením VUT v Brně jsme připravovali projekt, který byl úspěšně schválen. 

Co jsou Inovační vouchery a pro koho jsou určeny? 

Inovační vouchery jsou určeny pro malé a střední podniky. Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. 

Kdy si zažádat o podporu?

Žádosti jsou nyní přijímány až do konce roku 2018.

Jaká je forma a výše podpory na jeden projekt? 

podpora je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů

minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč

maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Jaké jsou podporované aktivity, způsobilé výdaje a jaká jsou případná omezení, vám rádi sdělí naši grantoví specialisté