Zavřít
esprit-ayming-1920x650_cz

Vize Ayming

Výkon neexistuje sám o sobě. Musíme ho vytvářet.

Naše vize

Vize Ayming je podporovat firmy na cestě k dlouhodobé a udržitelné konkurenceschopnosti.

Náš cíl

Našim cílem je pomáhat firmám v získávání financování na jejich projekty, v efektivním řízení jejich nákladů a v celkovém optimálním řízení firemních procesů.

Naše mise

Mise Ayming je být mezinárodní lídr na trhu v business performance consulting.

Further together

Úspěch Ayming závisí na našich zaměstnancích, na jejich kompetencích, přístupu a hodnotách. Naši firemní kulturu, přístup a práci s klienty vystihuje slogan Further together. Je to klíčová součást všeho co děláme, jak pracujeme s klienty, partnery a jak vytváříme stimulující a příjemné pracovní prostředí.

Souhrn našich hodnot

TÝMOVOST – Jak spolupracujeme
Vzájemně si pomáháme a rozvíjíme se sdílením znalostí a kompetencí, pro co nejlepší výsledky.

TVOŘIVOST – Jak inovujeme
Vždy se snažíme najít to nejlepší řešení. Být kreativní a situace analyzovat a řešit podnikatelským pohledem.

PRAGMATISMUS – Jak dotahujeme věci do konce
Zaměřujeme se na výsledky pro naše klienty a na konkrétní řešení ověřená praxí. Žádné teorie.

OTEVŘENOST – Jak komunikujeme
Posloucháme a vážíme si všech pohledů bez předsudků. Podporujeme otevřený dialog a sdílení názorů mezi kolegy i klienty.

VÁŠEŇ – Jak to cítíme
Jsme proaktivní a pracujeme v pozitivní a přátelské atmosféře. Jsme spokojeni jen, když naše práce dává smysl a dosáhneme opravdu kvalitních výsledků.

INTEGRITA – Jak jednáme
Vzájemně se respektujeme a budujeme vztahy založené na upřímnosti a důvěře. Ve všem, co děláme, dbáme na nejvyšší etické standardy.