Ayming Česká Republika

Společnost Ayming poskytuje v České republice poradenství v oblasti financování inovací, výzkumu a vývoje. V ČR působí již od roku 2009 a na českém trhu aktuálně poskytuje své služby pro mnoho malých i velkých společností z oblasti průmyslu i služeb.

Ayming svým klientům poskytuje komplexní poradenství v oblasti obou zásadních zdrojů financování inovací, tedy odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a dotací. Přidaná hodnota Ayming spočívá nejenom v expertíze v rámci každého z těchto zdrojů financování, ale zejména v jejich optimální kombinaci. To zajišťuje klientům Ayming nejen maximalizaci celkové získané finanční podpory, ale také jistotu, že ji využívají bezpečně a správně.

Ayming je dlouhodobě nejvýznamnější poradenskou společností v oblasti financování inovací v ČR.

Ayming nejen disponuje perfektní znalostí legislativy v oblasti výzkumu a vývoje, ale také se aktivně podílí na potřebných změnách. Ayming je partnerem AMSP ČR pro oblast odpočtu na VaV a členem pracovní skupiny při Úřadu vlády ČR, která zastupuje zájmy podnikatelů ve věci odpočtu na VaV. Ayming v roce 2018 významně přispěl k prosazení pozitivních změn v oblasti legislativy odpočtu na VaV, a to zejména zprostředkováním konkrétních zkušeností a problémů firem z různých regionů při uplatňování a obhajobě odpočtu.

Ayming dále úzce spolupracuje s orgány státní správy, veřejnými vysokými školami a profesními organizacemi z oblasti inovací, výzkumu a vývoje (Svaz průmyslu a dopravy ČR, AMSP ČR, CzechInvest, TAČR, AVO, ČVUT a jiné).

Ayming je členem Komory daňových poradců ČR.