Ayming Česká Republika

Společnost Ayming poskytuje v České republice poradenství v oblasti financování inovací, výzkumu a vývoje. V ČR působí již od roku 2009 a na českém trhu aktuálně poskytuje své služby pro více než 400 malých i velkých společností z oblasti průmyslu i služeb (reference Ayming ČR).

Ayming svým klientům poskytuje komplexní poradenství v oblasti obou zásadních zdrojů financování inovací, tedy odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a dotací. Přidaná hodnota Ayming spočívá nejenom v expertíze v rámci každého z těchto zdrojů financování, ale zejména v jejich optimální kombinaci. To zajišťuje klientům Ayming nejen maximalizaci celkové získané finanční podpory, ale také jistotu, že ji využívají bezpečně a správně.

Stejně jako na mezinárodní úrovni i v České republice Ayming důsledně respektuje tzv. win-win princip a odměna v podobě success fee je vždy odvozená až od jednoznačného přínosu pro klienta. Takový přístup klade vysoké nároky na tým technických konzultantů a grantových specialistů Ayming, ale současně umožňuje dosahovat vynikajících výsledků. Ayming je tak dlouhodobě nejvýznamnější poradenskou společností v oblasti financování inovací také v ČR.

       

Ayming nejen disponuje perfektní znalostí legislativy v oblasti výzkumu a vývoje, ale také se aktivně podílí na potřebných změnách. Mimo jiné úzce spolupracuje s orgány státní správy, veřejnými vysokými školami a profesními organizacemi z oblasti inovací, výzkumu a vývoje (TAČR, AVO, Svaz průmyslu a obchodu, ČVUT a jiné).

Partneři Ayming: