Proč s Ayming

Ayming je silná mezinárodní skupina a spolehlivý partner svých klientů již více než 30 let. Unikátní expertíza Ayming v oblasti financování inovací a nekompromisní důraz na individuální potřeby klientů zajistily Ayming současné postavení mezi největšími a nejúspěšnějšími poradenskými společnostmi na světě

Ayming ale není pouze leadrem v oblasti „business performance consulting“. Ayming je také tým lidí, špičkových profesionálů, řídících se mezinárodním etickým kodexem a důsledně vedených k zodpovědnosti vůči klientovi.

Proto s Ayming spolupracuje více než 20 000 klientů po celém světě a stovky firem v České republice. Proto je Ayming odbornou autoritou a partnerem pro veřejnou správu i odbornou veřejnost.

Proč při uplatnění odpočtu na VaV spolupracovat s Ayming?

Ayming nejen disponuje perfektní znalostí legislativy v oblasti výzkumu a vývoje, ale také se aktivně podílí na potřebných změnách. Mimo jiné úzce spolupracuje s orgány státní správy, veřejnými vysokými školami a profesními organizacemi z oblasti inovací, výzkumu a vývoje (TAČR, AVO, Svaz průmyslu a obchodu, ČVUT a jiné).

Partneři Ayming: