Skupina Ayming

Ayming je silná mezinárodní skupina a spolehlivý partner svých klientů již více než 30 let. Unikátní expertiza Ayming v oblasti financování inovací a nekompromisní důraz na individuální potřeby klientů zajistily Ayming současné postavení mezi největšími a nejúspěšnějšími poradenskými společnostmi na světě

Ayming ale není pouze leadrem v oblasti Business Performance Consulting. Ayming je také tým lidí, špičkových profesionálů, řídících se mezinárodním etickým kodexem a důsledně vedených k zodpovědnosti vůči klientovi. Proto je Ayming důvěryhodným partnerem pro více než 20 000 firem po celém světě. Proto je Ayming odbornou autoritou a partnerem pro veřejnou správu i odbornou veřejnost.

Strategie Ayming je založena na perfektní znalosti místní legislativy, úzké spolupráci s orgány státní správy a na sdílení dlouholetých mezinárodních zkušeností. Tato strategie společně se silnou orientací na výsledek, důrazem na individuální řešení potřeb klientů a s důsledným respektováním tzv. win-win principu umožňuje Ayming dosahovat vynikajících výsledků na mezinárodní i lokální úrovni, navazovat dlouhodobá a přínosná partnerství s klienty a být odbornou autoritou pro soukromý i veřejný sektor.