Často kladené otázky

Je možné k odpočtu uplatnit i vývoj na zakázku?

K odpočtu lze uplatnit projekty bez ohledu na motivaci pro jejich realizaci, tzn. projekty pro interní účely společnosti, pro vnitro-skupinové účely nebo také projekty realizované v rámci zakázek nebo vývojové služby pro odběratele. 

Musí jít o mezinárodně unikátní vývojové řešení?

Nemusí. Odpočet si můžete uplatnit i na projekty, které jsou nové jen pro vaši společnost, a to za předpokladu, že jejich řešení (technologický postup, konstrukční postup atp.) není dostupné Vaší společnosti a rozhodnete se takové řešení vlastním úsilím a na své riziko získat. 

Musí ve společnosti existovat vývojové oddělení?

Nemusí. Projekty můžete řešit v rámci jiných oddělení, např. konstrukčního oddělení.

Je k VaV nutné vést oddělenou evidenci v účetnictví?

Není. Postačí vést oddělenou evidenci výdajů ve formátu excel tabulky.

Můžeme využít daňový odpočet na VaV i v situaci, kdy v příslušném roce dosáhneme účetní ztráty?

Ano. Legislativa umožňuje uplatnit příslušné náklady až v období tří následujících let a úsporu si tak uchovat.

Je pro uplatnitelné náklady VaV stanovena maximální hranice, např. roční?

Není, odpočet VaV není nijak omezen.

Pokud uplatníme odpočet, přijde daňový úřad ihned na daňovou kontrolu?

Může a nemusí. Pokud však finanční úřad přijde na finanční kontrolu, poskytne vám spol. Ayming maximální podporu a hlavně za správnost odpočtu plně ručí a odpovídá. Nemusíte mít proto žádné obavy z daňové kontroly.

 

Máte další otázky? Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Neváhejte se nás zeptat pomocí kontaktního formuláře nebo na kontaktcz@ayming.com