Často kladené otázky

Je možné k odpočtu uplatnit i vývoj na zakázku?

K odpočtu lze uplatnit projekty bez ohledu na motivaci pro jejich realizaci, tzn. projekty pro interní účely společnosti, pro vnitro-skupinové účely nebo také projekty realizované v rámci zakázek nebo vývojové služby pro odběratele. 

Musí jít o mezinárodně unikátní vývojové řešení?

Nemusí. Odpočet si můžete uplatnit i na projekty, které jsou nové jen pro vaši společnost, a to za předpokladu, že jejich řešení (technologický postup, konstrukční postup atp..) není dostupné Vaší společnosti a rozhodnete se takové řešení vlastním úsilím a na své riziko získat. 

Musí ve společnosti existovat vývojové oddělení?

Nemusí. Projekty můžete řešit v rámci jiných oddělení, např. konstrukčního oddělení.

Je k VaV je nutné vést oddělenou evidenci v účetnictví?

Není. Postačí vést oddělenou evidenci výdajů ve formátu excel tabulky.

Můžeme využít daňový odpočet na VaV i v situaci, kdy v příslušném roce dosáhneme účetní ztráty?

Ano. Legislativa umožňuje uplatnit příslušné náklady až v období tří následujících let a úsporu si tak uchovat.

Je pro uplatnitelné náklady VaV stanovena maximální hranice, např. roční?

Není, odpočet VaV není nijak omezen.

Zabere nám příprava všech podkladů hodně času?

V případě spolupráce se spol. Ayming vám příprava odpočtu zabere cca 2 dny na technickou část odpočtu a cca 0,5 dne na finanční část. Naším cílem je vás maximálně ulehčit od přípravy potřebných podkladů.

Pokud uplatníme odpočet přijde daňový úřad ihned na daňovou kontrolu?

Může a nemusí. Pokud však finanční úřad přijde na finanční kontrolu, poskytne vám spol. Ayming maximální podporu a hlavně za správnost odpočtu plně ručí a odpovídá. Nemusíte mít proto žádné obavy z daňové kontroly.

 

Máte další otázky? Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Neváhejte se nás zeptat pomocí kontaktního formuláře nebo na kontaktcz@ayming.com