Naše služby

Ayming poskytuje svým klientům komplexní technicko-ekonomické poradenství založené na unikátní metodologii, která vychází z více než třicetileté mezinárodní zkušenosti skupiny i každodenní praxe v České republice. 

    

Metodologie Ayming je založená na technické expertíze. Identifikace vhodných projektů a zpracování detailní technické a finanční dokumentace je realizováno senior konzultanty pro inovace, s vysokoškolským technickým vzděláním, specializovanými na konkrétní oblasti průmyslu nebo služeb.

 

Zaměření Ayming na financování inovací pak umožňuje konzultantům Ayming identifikovat dlouhodobě nejvhodnější kombinaci zdrojů financování inovací, tedy odpočtu na VaV a dotací. Tím pro klienta maximalizují synergický efekt z využití těchto zdrojů a současně eliminují rizika spočívající v nepovoleném financování jednoho projektu z dvou veřejných zdrojů (tzv. dvojí financování).

1. KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ

Komplexní služba pro podniky, které si odpočet neuplatňují a mají zájem o zpracování celé agendy s odpočtem spojené, s minimalizací zátěže vlastních zaměstnanců. Ayming poskytne následující služby:

 • Identifikace a detailní analýza projektů vhodných k odpočtu - tzv. technický audit
 • Identifikace nákladů na vybrané projekty, nastavení metodologie výpočtu nákladů.
 • Výpočet odčitatelné položky a zpracování oddělené evidence nákladů na VaV.
 • Zpracování detailní technické a finanční dokumentace pro případy finanční kontroly.
 • Doporučení k projektovému řízení. Zpracováni interní směrnice pro VaV. 
 • Obhajoba projektů v případě potřeby, včetně finančních garancí.
 • V případě potřeby zajistí Ayming také nezávislý znalecký posudek znalce z oboru činnosti klienta (např. z ČVUT).

2. OPTIMALIZACE

Specializovaná služba pro podniky, které si odpočet uplatňují sami a mají zájem o ověření správnosti a maximalizaci jeho výše. Ayming poskytne následující služby:

 • Kontrola klientem vybraných projektů a nákladů a formulace doporučení (viz níže služba "Revize").
 • Identifikace dalších projektů nebo nákladů vhodných k odpočtu (např. z oblasti procesních projektů).
 • Zpracování detailní technické a finanční dokumentace pro případy finanční kontroly.
 • Obhajoba projektů v případě potřeby, včetně finančních garancí.
 • V případě potřeby zajistí Ayming také nezávislý znalecký posudek znalce z oboru činnosti klienta (např. z ČVUT).

3. REVIZE

Specializovaná služba pro podniky, které si odpočet uplatňují sami a mají zájem o externí kontrolu jeho správnosti. Ayming poskytne následující služby:

 • Kontrola klientem vybraných projektů.
 • Kontrola klientem vybraných nákladů a metodologie výpočtu nákladů.
 • Kontrola výpočtu odčitatelné položky a oddělené evidence nákladů.
 • Kontrola související dokumentace.
 • Formulace doporučení (např. návrhy na vyloučení projektů nebo nákladů, dopracování podkladů, upozornění na rizika, atd.).

 

Ayming pracuje výlučně na principu odměny ze zajištěné úsporyZa naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 15 mil. €.

 

Služby Ayming v oblasti dotací zde.