Naše služby

Ayming poskytuje svým klientům komplexní technicko-ekonomické poradenství založené na unikátní metodologii, která vychází z více než třicetileté mezinárodní zkušenosti skupiny i každodenní praxe v České republice. 

    

Metodologie Ayming je založená na technické expertíze. Analýza projektů je realizována senior konzultanty pro inovace, s vysokoškolským technickým vzděláním, specializovanými na konkrétní oblasti průmyslu nebo služeb.

 

Zaměření Ayming na financování inovací pak umožňuje konzultantům Ayming implementovat dlouhodobě nejvhodnější kombinaci zdrojů financování inovací, tedy odpočtu na VaV a dotací. Tím pro klienta maximalizují synergický efekt z využití těchto zdrojů a současně eliminují rizika spočívající v nepovoleném financování jednoho projektu ze dvou veřejných zdrojů (tzv. dvojí financování).

1. KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ

Komplexní služba pro podniky, které si odpočet neuplatňují a mají zájem o zpracování celé agendy s odpočtem spojené, s minimalizací zátěže vlastních zaměstnanců. Ayming poskytne následující služby:

 • Analýza projektů vhodných k odpočtu - tzv. technický audit.
 • Analýza nákladů na vybrané projekty, nastavení nebo ověření metodologie výpočtu nákladů.
 • Analýza a doporučení k oddělené evidenci nákladů na VaV.
 • Výpočet odčitatelné položky na VaV. 
 • Doporučení k projektovému řízení. Zpracováni interní směrnice pro VaV. 
 • Obhajoba projektů v případě potřeby, včetně finančních garancí.
 • V případě potřeby zajistí Ayming také nezávislý znalecký posudek znalce z oboru činnosti klienta (např. z ČVUT).

2. PODPORA V PRŮBĚHU FINANČNÍ KONTROLY

Specializovaná služba pro podniky, které si odpočet uplatňují sami a mají zájem o specializovanou odbornou podporu v průběhu finanční kontroly. Ayming poskytne následující služby:

    

 • Analýza stávající situace a rozbor pochybností vznesených finančním úřadem.
 • Formulace doporučení v rámci obhajoby odpočtu na VaV.
 • Příprava argumentace na výzvy finančního úřadu za účelem obhajoby odpočtu na VaV.
 • Zajištění nezávislého znaleckého posudku znalce z oboru činnosti klienta (např. z ČVUT).
 • Zajištění právního zastupování pro účely přípravy odvolání na OFŘ nebo soud.

3. REVIZE ODPOČTU NA VAV

Specializovaná služba pro podniky, které si odpočet uplatňují sami a mají zájem o externí kontrolu jeho správnosti. Ayming poskytne následující služby:

    

 • Kontrola klientem vybraných projektů.
 • Kontrola klientem vybraných nákladů a metodologie výpočtu nákladů.
 • Kontrola výpočtu odčitatelné položky a oddělené evidence nákladů.
 • Kontrola související dokumentace.
 • Formulace doporučení (např. návrhy na vyloučení projektů nebo nákladů, dopracování podkladů, upozornění na rizika, atd.).

   

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 15 mil. €.

 

Služby Ayming v oblasti dotací zde.