Postup při uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj

Při uplatňování odpočtu na VaV doporučujeme dodržovat následující postup:

1. Připravit interní směrnici ke sledování projektů VaV a výdajů na ně vynaložených.

Připravit interní směrnici ke sledování VaV projektů a výdajů s nimi spojených (včetně náležitostí projektového managementu a nastavení metodiky výpočtu a evidence nákladů na VaV) a nastavit systematický přístup k aktivitám VaV.

2. Analyzovat plánované projekty a zakázky.

Analyzovat plánované činnosti, projekty a zakázky společnosti s cílem správně identifikovat projekty, které splňují parametry výzkumu a vývoje, tzn. posoudit přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné/technické nejistoty.

3. Zpracovat  projekt výzkumu a vývoje.

Každý daňový subjekt, který má zájem využít odpočet na VaV, musí mít před zahájením projektu VaV statutárním orgánem společnosti schválený dokument Projekt výzkumu a vývoje. Vzor dokumentu i s doporučeními Ayming si můžete stáhnout zde.

4. Popsat ocenitelný prvek novosti a překonání technické nejistoty. 

Kromě Projektu výzkumu a vývoje doporučujeme připravit popis ocenitelného prvku novosti a popis překonaných technických nejistot u každého uplatňovaného projektu VaV.

5. Stanovit metodologii výpočtu uplatnitelných nákladů na VaV.

Pro každý projekt VaV předem identifikovat očekávané druhy nákladů a stanovit metodiku jejich výpočtu.

6. Vést oddělenou evidenci nákladů na VaV průběžně.

Ke každému VaV projektu vést průběžně oddělenou evidenci nákladů na VaV (postačí formou excel tabulky, která musí splňovat požadavky přehlednosti).

7. Stanovit předem jasný způsob kontroly a vyhodnocování výsledků projektu.

Ke každému projektu VaV doporučujeme stanovit předem jasný způsob kontroly a vyhodnocování výsledků projektu v každé jeho fázi, např. porady VaV týmu, kontrolní dny, laboratorní testy, zkoušky prototypu, spuštění poloprovozní výroby, atd. Doporučujeme také uchovávat písemné záznamy jako například zápisy z porad týmu, zkušební deníky, průběžné zprávy o plnění cílů projektu, atd. Po dokončení projektu také doporučujeme připravit závěrečnou zprávu a výsledcích projektu.

Společnost Ayming vám s uplatněním odpočtu na VaV a přípravou všech potřebných podkladů velmi ráda pomůže a převezme plnou odpovědnost za jeho správné uplatnění.

Čtěte více v sekci Naše služby.