Pravidla odpočtu na výzkum a vývoj

Již od roku 2005 mají firmy v České republice k dispozici velmi efektivní nástroj financování inovací, tzv. daňový odpočet na výzkum a vývoj. Jedná se o tzv. nepřímou podporu výzkumu a vývoje, která je firmě poskytována prostřednictvím daňové úlevy z výdajů vynaložených na vývojové a výzkumné aktivity.

Každá společnost v ČR splňující zákonná kritéria si tak může prostřednictvím tohoto nástroje odečíst (podruhé) od základu daně 100% výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že v ČR činí sazba daně z příjmu právnických osob 19%, lze prostřednictvím této daňové úlevy z každého milionu Kč výdajů na takové projekty uspořit 190 000 Kč. 

Odpočet na výzkum a vývoj je upraven zákonem 586/1992 Sb. o daních příjmu a Metodickým pokynem Ministerstva financí ČR – Pokyn D 288.

Pro správné uplatňování odpočtu na VaV je však mimořádně důležitá dlouholetá zkušenost s výběrem vhodných VaV projektů, se způsobem evidence a následné kalkulace uplatnitelných nákladů, s přípravou průvodní dokumentace a praxe s obhajobou odpočtu na VaV před finančními úřady.

 

Odpočet na VaV od roku 2019

Avízo o záměru uplatnit odpočet na VaV

Nově bude mít daňový subjekt povinnost zaslat správci daně avízo o záměru uplatnit odpočet na VaV, které bude obsahovat identifikaci poplatníka a název projektu. Technická stránka zajištění avíza bude předmětem další diskuse.

 

Projekt VaV k datu daňového přiznání

Projekt výzkumu a vývoje bude daňový subjekt nově oprávněn zpracovat nejpozději k datu podání daňového přiznání za období, za které si daňový subjekt poprvé nárokuje odpočet za daný projekt. Projekt by tedy již nemusel být zpracován před samotným zahájením projektu. Náklady budou v rámci odpočtu na VaV uplatnitelné až od okamžiku, kdy daňový subjekt zašle avízo.

 

Osoby oprávněné projekt VaV podepsat

Nově bude kromě statutárního orgánu osobou oprávněnou k podpisu projektu i jím zplnomocněný zástupce.