Proč s Ayming

V oblasti odpočtu na VaV jsme úspěšně uplatnili více než 4 700 projektů v celkové výši 5 mld. Kč a naši práci úspěšně obhájili při 50 kontrolách finančního úřadu. 

Technická expertiza

 • Naši techničtí konzultanti se specializují na odpočet na VaV, znají legislativu, judikáty i praxi.
 • Jedná se o inženýry s technickým VŠ vzděláním specializující se na konkrétní průmyslové odvětví.
 • Jsou profesionálními konzultanty a precizně zdokumentují VaV odpočet po technické i finanční stránce.
 • Vždy poskytnou doporučení k nastavení metodiky sledování VaV projektů a výdajů.
 • Kladou důraz na minimální zatížení technických i finančních pracovníků klienta.

Ověřená metodologie

 • Za naší metodikou stojí dlouholeté mezinárodní know-how a zkušenosti z ČR.
 • Je důkladně ověřená našimi klienty, správci daně i našimi konzultanty.
 • Systematicky ji přizpůsobujeme změnám v legislativě a zdokonalujeme na základě potřeb klientů.
 • Umíme odpočet na VaV kombinovat s dotacemi a zamezit riziku nepovoleného dvojího financování.

Dlouholeté zkušenosti

 • Na mezinárodní úrovni působíme již 30 let, v České republice od roku 2009.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s více než 20 000 firmami v Evropě, s 400 firmami v České republice.
 • K financování inovací jsme získali pro naše klienty za posledních pět let více než 10 miliard €.
 • Spolupracujeme s orgány veřejné zprávy a autoritami v oblasti VaV.

Odměna a garance

 • Naší odměnou je pouze dohodnutý podíl z reálné zajištěné úspory (success fee).
 • Pokud neidentifikujeme žádné vhodné projekty k uplatnění, je naše nasazení zdarma.
 • Za naši práci ručíme odměnou a smluvně garantujeme odpovědnost za případné škody.
 • Náš zodpovědný přístup doplňuje pojistný certifikát ve výši 15 milionů €.