Projekt výzkumu a vývoje

Každý daňový subjekt, který má zájem využít odpočet na VaV, musí mít před zahájením projektu VaV statutárním orgánem společnosti schválený dokument Projekt výzkumu a vývoje. Projekt výzkumu a vývoje musí obsahovat:

1. Základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka a daňové identifikační číslo.

2. Dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu,

3. Cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení,

4. Předpokládané celkové výdaje na řešení projektu a předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu,

5. Jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi,

6. Způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků,

7. Den a místo schválení projektu,

8. Jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje (statutární orgán nebo jeho člen).

 

Rozhodnutí vedení společnosti o využívání odpočtu na VaV někdy trvá měsíce a může přijít až před podáváním daňového přiznání. Nechcete-li o možnost využití odpočtu na VaV přijít, doporučujeme Vám si dokument „Projekt VaV“ připravit (vč. schválení) před zahájením každého projektu, který podle vás alespoň částečně splňuje parametry VaV, popsané výše.

Pokud si výběrem projektů nejste jistí, můžete uplatnitelnost projektů konzultovat předem s Ayming. 

Uplatnitelnost projektů můžete s Ayming konzultovat také až před podáváním daňového přiznání, když bude rozhodnutí vaší společnosti využít odpočet na VaV definitivní (a to za předpokladu, že jste si založili předem Projekt VaV). Tímto zodpovědným přístupem nepřijdete o úspory spojené s využitím odpočtu na VaV.  

Vzor dokumentu i s doporučeními Ayming si můžete stáhnout níže nebo nás kontaktujte a my Vám rádi poradíme.

Projekt výzkumu a vývoje