Spolupráce s veřejnou správou

Ayming nejen disponuje perfektní znalostí legislativy v oblasti výzkumu a vývoje, ale také se aktivně podílí na potřebných změnách. Ayming je partnerem AMSP ČR pro oblast odpočtu na VaV a členem pracovní skupiny při Úřadu vlády ČR, která zastupuje zájmy podnikatelů ve věci odpočtu na VaV. Ayming v roce 2018 významně přispěl k prosazení pozitivních změn v oblasti legislativy odpočtu na VaV, a to zejména zprostředkováním konkrétních zkušeností a problémů firem z různých regionů při uplatňování a obhajobě odpočtu.

Ayming dále úzce spolupracuje s orgány státní správy, veřejnými vysokými školami a profesními organizacemi z oblasti inovací, výzkumu a vývoje (Svaz průmyslu a dopravy ČR, AMSP ČR, TAČR, CzechInvest, AVO, ČVUT a další).