Odpočet na výzkum a vývoj

Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s. - Inženýrské činnosti


O společnosti

Společnost Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost. Společnost nabízí služby v oblastech komplexní projektové přípravy staveb, inženýrské a dodavatelské činnosti, posudky a audity, výběr dodavatele, technická pomoc a technické informace v těchto průmyslových oborech: strojírenský, spotřební a potravinářský průmysl, energetika, plynárenské, vodovodní a teplovodní sítě, zemědělství, občanská vybavenost měst a obcí, inženýrské stavby a stavby na ochranu životního prostředí. 

Zabezpečení procesu odsíření na závodu 10 – koksovna (snížení H2S)

Cíle projektu

Cílem projektu je vyvinout proces odsíření na závodě 10 (koksovna) s novými parametry, konkrétně:

Modernizace současného provozu, dodání ekologičtějšího a efektivnějšího typu odsíření a splnění zákonných limitů s rezervou do budoucna.

Získání jedinečných zkušeností využitelných na budoucích zakázkách, náskoku před konkurencí a velmi dobrých referencí.

Návrh zcela nového procesu odsíření, který bude jako celek schopen snížit obsah H2S v koksárenském plynu na 300 mg/m3, což je hluboko pod zákonným limitem (500 mg/m3 H2S).

Návrh nové sirovodíkové pračky na stávajícím průměru (současná pračka nevyhovuje).

Odstranění dehtu strhávaného koksárenským plynem z okruhu sekundárního chlazení do vypíracích roztoků v sirovodíkové pračce. Dehet se usazuje v celém zařízení a je ho potřeba každý rok čistit.

Odstranění louhu ze čpavkových praček - pračky slouží k dovypírání sirovodíku a pokud se do nich dostane louh má to nepříjemné následky pro čistírnu odpadních vod. 

Prvek novosti

Ocenitelný prvek novosti spočíval ve vývoji zcela nového procesu odsíření s novými parametry, konkrétně: 

Výsledný obsahu H2S v koksárenském plynu na úrovni 300 mg/m3, což je hluboko pod zákonným limitem (500 mg/m3). 

Oddělení sekundárního chlazení, přidání nového koncového chladiče a nové sirovodíkové pračky. Koksárenský plyn totiž strhával dehet z okruhu sekundárního chlazení do vypíracích roztoků v sirovodíkové pračce. 

Vyvinutí zařízení, ve kterém vůbec nedochází ke styku čpavkové vody a louhu (dochází ke zvětšení výskytu kyanidů v odpadních vodách). 

Novost je na úrovni trhu. Žádná jiná firma limit 300 mg/m3 H2S v koksárenském plynu ještě nenavrhovala. 

Technická nejistota

Vyjasnění technické nejistoty spočívalo v:

- Návrhu nového procesu odsíření na základě teoretických výpočtů a simulací. Celý proces není možné nijak ověřit už před realizací, protože všechna zařízení jsou velmi drahá.

- Zajištění rozměrů nové odsiřovací linky, která se buduje na základech již stávajícího provozu, tak, aby se všechna zařízení vešla do původních prostor (např. při překročení hmotnosti nové sirovodíkové pračky o dvě tuny bylo nutné navrhnout, spočítat a přidat do budovy nosníky, které zvýší její nosnost).

- Rozdělení procesu přestavby do několika etap tak, aby byl během modernizace procesu dodržen původní limit 500 mg H2S při odsiřování.

Průběh projektu a vyhodnocení

Společnost realizovala projekt 3,5 roku. V první fázi bylo rozhodnuto, že Společnost přijme objednávku zákazníka, který poptával projekt na nové, efektivnější a ekologičtější odsíření koksárenského plynu s neobvykle nízkým limitem zbývajícího H2S. 

Projekt byl zahájen teoretickým návrhem nového procesu odsíření, poté byla provedena analýza stávajícího provozu odsíření závodu. V průběhu projekčních a konstrukčních prací Společnost prováděla velké množství výpočtů a simulací a dle jejich výsledků upravovala návrh.

Během projektu vznesl zákazník požadavek na elektrický typ chlazení místo původně požadovaného parního chlazení. Z důvodu změn na provoze nebude k dispozici přebytečná pára, jak bylo původně deklarováno zákazníkem. Změna znamenala značný zásah do projektu, protože původní řešení již bylo schváleno včetně vydaného stavebního povolení. 

Projekt se podařilo úspěšně dokončit. Podařilo se dosáhnout snížení obsahu H2S až na hranici 190 mg/m3. To je tedy mnohem lepší výsledek, než bylo původně očekáváno.