Odpočet na výzkum a vývoj

LITES Liberec s. r. o. - Elektronika


O společnosti

Společnost LITES Liberec s. r. o. se zabývá výrobou Elektrické požární signalizace (EPS) pro použití v komerčních i nekomerčních objektech, průmyslových, objektech s nebezpečím výbuchu aj. pro výrobní podniky, banky, nemocnice, muzea a obchodní domy.

Nový typ hlásiče

Cíle projektu

Cílem projektu je vývoj nové konstrukce hlásiče, který dosáhne vyšší spolehlivosti signalizace požáru oproti současným zařízením zejména díky těmto parametrům: 

Nastavitelnost míry únosného zaprášení vzhledem k okolí ve více stupních

Úprava na citlivosti detekce předpoplachu oproti „běžnému ohlášení“ právě vzniklého požáru

Snadnější údržba při zachování schopnosti detekce i těch nejmenších kouřových částic

Nový systém dokáže identifikovat i ty nejmenší kouřové částice, což omezí počet falešných poplachů

Prvek novosti

Ocenitelný prvek novosti spočívá ve vývoji nového typu hlásiče s těmito vlastnostmi: 

Nový způsob detekce díky kombinaci více způsobů detekce najednou a tím rozšíření použití hlásiče 

Nová konstrukce komory má výrazně vyšší odolnost proti zaprášení v porovnání se stávajícím zařízením

Vyvinutí samočinného hlásiče určeného pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v analogovém a adresovatelném systému Elektrické požární 

Technická nejistota

Vyjasnění technické nejistoty spočívalo v:

Nalezení ideální míry citlivosti detekce kouře, kterou nelze vypočítat, pouze změřit

Návrhu designu komůrky, která je speciálně vytvořena pro jiný stupeň zaprášení

Ve správném proudění do aktivní oblasti detekce kouře

Začlenění detektoru do systému elektronické požární signalizace

Průběh projektu a vyhodnocení

Společnost pracovala na projektu dva roky. 

Nejprve byl interně vyroben zkušební vývojový aerosolový tunel, který byl využit pro ověření reakce detektoru na simulované situace. Poté se systém odzkoušel v provozu a došlo k dalším úpravám systému a nastavení výrobních zařízení. Na základě výsledků byl vyroben prototyp a ověřily se vlastnosti hlásiče. 

V dalším roce realizace projektu se společnost zaměřila na dokončení vývoje fyzikální části hlásiče. Chování hlásiče se ověřilo sérií různých zkoušek a měření, převážně v klimatických komorách, aerosolovém tunelu a v jiných speciálních zařízeních. 

Konkrétní vlastnosti hlásiče jsou upraveny tak, aby hlásič splňoval citlivosti na jednotlivé typy kouřů na základě příslušné normy EN54. Po realizaci úprav mohly být zahájeny přípravy pro běžnou sériovou výrobu hlásiče.