Odpočet na výzkum a vývoj

MAUTING s.r.o. - Výroba strojů


O společnosti

Společnost Mauting s.r.o. byla založena v roce 1992 jako společnost zaměřená na konstrukci, projekci a výrobu potravinářských strojů. Nosným programem firmy je výroba udíren a zařízení pro tepelné opracování masa. Společnost má vlastní vývojové středisko, konstrukci a projekci. Zařízení společnosti jsou známá a provozovaná ve více než 50ti zemích světa.

Kombinovaná komora s nuceným posuvem

Cíle projektu

Cílem projektu je vývoj kombinované komory, která bude sloužit současně jako varná komora a zchlazovací komora. Hlavním cílem je návrh a výroba transportního systému, který je uzpůsoben pro transport vozíků. Účelem je naskladnění vozíků s výrobky do varné komory a umožnění následného přesunu do zchlazovací komory.

Cíle projektu lze shrnout do následujících bodů:

Návrh a konstrukce kombinované komory

Rovnoměrnost (kvalita) a rychlost opracování

Snadná obsluha komory pro zákazníka

Realizace transportního systému

Snížení času tepelného procesu

Zajištění plynulého transportu vozíků

Rozšíření know-how v oblasti manipulace s vozíky

Prvek novosti

Ocenitelný prvek novosti spočívá v návrhu řešení a v konstrukci kombinované komory, která v jedné části funguje jako varná komora a ve druhé části jako ochlazovací komora. Konkrétně je prvek novosti obsažen v:

Propojení dvou odlišných zařízení (udírenské a ochlazovací komory)

Zavedení krokového transportního systému

Využití lineárních hydromotorů

Uzpůsobení pro transport vozíků s velmi nízkou světlou výškou a vysokou hmotností (až 1000 kg)

Netradiční způsob řízení automatického posuvu pomocí 4 bezdotykových čidel

Technická nejistota

Vyjasnění technické nejistoty spočívalo v:

Realizaci transportního krokového systému v podobě lineárních hydromotorů

Sloučení dvou zařízení s rozdílnou funkcí 

Oddělení komor speciálně navrženými dveřmi

Provozní odzkoušení komory a eliminace nedokonalého opracování výrobků v důsledku nepřesností posuvného systému

Průběh projektu a vyhodnocení

Projekt byl zahájen 3. 8. 2012 a plánované ukončení bylo ke dni 31. 1. 2013. Postup projektu a hodnocení dosažených výsledků probíhalo při pravidelných poradách vývojového týmu. Hlavní důraz byl kladen hlavně na správnost výpočtů, simulací a reakcí prototypu na zvolená provozní nastavení.