Odpočet na výzkum a vývoj

NanoTrade s.r.o. - Výroba textílií

"Odpočet na výzkum a vývoj nám každoročně pomáhá financovat naše výzkumné a vývojové projekty v oblasti nanotechnologií. Využíváme ho již 8 let a při jeho zpracování nám pomáhají odborníci ze společnosti Ayming."

O společnosti

Společnost NanoTrade je jednou z nejstarších českých firem v oboru nanotechnologie. Realizuje vlastní aplikovaný výzkum v oblasti vývoje nových materiálů, technologií, postupů a konečných výrobků, v oblastech jako jsou obalové materiály, textilní oblečení, výrobky pro povrchovou ochranu, aditiva do kapalných i pevných paliv, prostředky na hojení ran a speciální technologie.

Projekt Chytré textilie

Cíle projektu

Cílem projektu Chytré textilie je vývoj nového výrobku – reálného funkčního oblečení s multifunkčními vlastnostmi, a to zejména:

  • Snímání a zobrazení změny dat a parametrů z lidského těla i z okolí
  • Napojení na snímací, zobrazovací, vysílací a vyhodnocovací technologie

Prvek novosti

Ocenitelný prvek novosti spočívá v implementaci vodivé cesty pomocí vodivých inkoustů nanesených za pomoci ink-jet a tiskových technologií a v zavedení teplotních čipů do textilie.

Ocenitelný prvkem novosti spočívá v těchto chytrých vlastnostech textilie, konkrétně:

  • Detekce teploty na vstupu (v oblasti podpažní)
  • Přenos informace vodivou cestou
  • Zobrazení informací (v oblasti kolem pasu)

Technická nejistota

Překonání technické nejistoty spočívalo v nalezení vhodných vodivých nano-materiálů se specifickými vlastnostmi, které zajistí stabilizaci a funkčnost konečných inkoustů při přenosu z náplně na konečnou matrici (nejčastěji textil). Dále spočívalo v:

- Technologii nanášení vodivých cest na matrice a výsledné vodivosti.

- Zajištění vodivých vlastností po dobu životního cyklu konečného výrobku (odolnost při namáhání matrice v různých typech zátěží).

- Napojení vodivých cest na napájení, snímače a další periferie.

- Přenosu informace na koncové čtecí, vyhodnocovací nebo zobrazovací zařízení - požadavky na nízkou hmotnost, odolnost proti vlhkosti nebo kapalinám, odolnost na mechanické namáhání a jiné.

Průběh projektu a vyhodnocení

Společnost pracovala na projektu čtyři roky. Během realizace projektu byly provedeny vlastní testy funkčností, ale i testy u odborných externích partnerů v ČR. Společnost také navázala spolupráci a konzultace s několika VŠ v ČR.

V prvním roce realizace projektu společnost provedla řadu vstupních pokusů s různými materiály a následné měření jejich vodivostí a to jak samotných inkoustů, tak i po nanesení na textilní matrice. Dále se u textilie testovala změna barvy dle teploty.

Druhý rok společnost vyvíjela a testovala vodivý inkoust a pastu. Dále se tyto materiály převedly na textilní matrice a testovala se stabilita vodivosti po otěru a pracích cyklech.

Následující rok společnost vyvinula na textilii povrchovou úpravou a napojení textilních markerů na elektronické přístroje. Nakonec se testovaly a měřily tepelné vlastnosti textilie.

Projekt byl v posledním roce úspěšně dokončen. První komerční výstupy byly uvedeny na trh v roce 2016, další se připravují.