Reference

Mezi klienty Ayming Česká republika v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj a dotací patří více než 450 malých i velkých společností z oblasti průmyslu i služeb.

Mezi klienty Ayming v oblasti odpočtu na VaV patří např.:

 

Mezi klienty Ayming v oblasti dotací na VaV patří např.:

S klienty Ayming každoročně zodpovědně vyhodnocujeme výsledky vzájemné spolupráce. Nejlepším důkazem spokojenosti našich klientů jsou pro nás  totiž jejich vlastní vyjádření.

Vyjádření klientů Ayming Česká republika

„Největší přínos spolupráce s Ayming spočívá v detailním technickém auditu, v průběhu kterého nám tým kvalifikovaných technických konzultantu efektivně identifikoval projekty výzkumu a vývoje v různých odděleních a oborech naší činnosti. Díky metodologii Ayming tak naše společnost dosáhla daňové úspory, která předčila naše očekávání.”

Ing. Jakub Dostálek, vedoucí daní, Komerční banka

 

„Daňová kontrola, kterou naše společnost absolvovala, se zajímala o daňový odpočet na VaV, který uplatňujeme ve spolupráci s poradci z Ayming. Faktická i formální stránka zpracovaných podkladu byla shledána v pořádku a uplatněné projekty byly vybrány správně, v souladu s požadavky legislativy."

Ing. Jitka Foltýnková, hlavní ekonom, Evektor

 

"Se společností Ayming  spolupracujeme jak v oblasti odpočtu na VaV, tak v oblasti dotačního poradenství a po celou dobu spolupráce jsme se službami, které nám společnost Ayming poskytuje velice spokojeni. V dotačním poradenství společnosti Ayming spatřujeme největší výhody v kvalitním zpracování projektu včetně všech povinných příloh a zprostředkování komunikace směrem k poskytovateli dotace, což pro naši společnost znamená významnou administrativní, kapacitní a časovou úlevu. Díky profesionální práci konzultantů společnosti Ayming došlo k minimálnímu vytížení našich pracovníků, kteří se mohli věnovat své vlastní činnosti. Vzhledem k této kvalitní spolupráci jsme rozhodnuti využívat poradenství společnosti Ayming na poli dotací i nadále."

Jitka Prokopová, ekonomický poradce, Paragan

 

 

Úplný přehled referencí více než 450 klientů v ČR rádi poskytneme na osobním jednání.