Zavřít

Aktuální dotační možnosti

Buďte vždy v obraze díky dotačním specialistům Ayming.

Conseil-en-Opérations-top-1000x470

Jedním ze základních předpokladů systematického získávání dotačních zdrojů je být připraven na vyhlašované výzvy k podávání žádostí o dotaci.  Proto je nezbytné mít k dispozici přehled aktuálních výzev stejně jako jejich plán pro nejbližší či celé programové období.

Sledujte proto pravidelně přehled aktuálních a plánovaných dotačních možností pro vaší firmu nebo se obraťte přímo na nás a my Vás budeme vždy informovat, takže budete mít informační náskok.

OPPIK – Programy podpory

Inovace Dotace je aktivní

Nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným výzkumem a vývojem. Přetavte vaše prototypy v sériovou výrobu.

Potenciál Dotace je aktivní

Založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Vybudujte vlastní testovací centrum.

Aplikace Dotace je aktivní

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Nechte si proplatit mzdy Vašich VaV pracovníků a jejich vybavení.

Partnerství znalostního transferu

Partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí. Nechte si v rámci spolupráce proplatit hardware a sítě, stroje, mzdy a pojistné, semináře a mnoho dalšího.

Inovační vouchery

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Služby infrastruktury

V rámci programu lze získat podporu na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování inovační infrastruktury, rozšíření inovačních prostorů, pořízení nového vybavení a na výbavu sdílené inovační infrastruktury.

Technologie

Program umožňuje nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Modernizujte svou společnost.

Marketing

Získejte podporu na všechny výdaje, které souvisí s Vaší účastí na zahraničním veletrhu. Financovány jsou i veletrhy v sousedním Slovensku.

Nemovitosti

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield. Zmodernizujte zastaralou nemovitost a uzpůsobte ji svému podnikání.

Obnovitelné zdroje energie

Vybudujte větrnou elektrárnu, instalujte tepelná a plynová čerpadla, solární termické systémy, nebo rekuperujte odpadní teplo. Nechte si poradit s dotačním záměrem, který má charakteristiku využití obnovitelných zdrojů

Úspory energie

Snižte energetickou náročnost Vaší společnosti. Nechte si zrekonstruovat objekt a uplatněte veškeré výdaje spojené s energetickou úsporou, jako je např.: zateplení, výměna oken, výměna kotlů, zateplení střechy, výměna výrobních strojů za energeticky efektivní a mnoho dalšího.

Nízkouhlíkové technologie

Získejte dotační podporu na nový elektromobil, fotovoltaickou elektrárnu nebo na bioplynovou stanici. Šetřete Vaše náklady a prezentujte se jako moderní, ekologicky nastavená společnost.

Nechte si od Ayming poradit a zkonzultujte s našimi odborníky Váš dotační záměr. Jsme připraveni dovést Vás ke skutečné pozitivní změně.