Vyberte web Vaší země
Zavřít

Audit připravenosti na kontrolu odpočtu na VaV

Specializovaná služba pro firmy, které si odpočet uplatňují sami a chtějí ověřit dokumentační připravenost na případnou kontrolu FÚ.

Experti na odpočet na výzkum a vývoj a dotace pro firmy > Audit připravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
header_droit_1000x470_finance_et_taxes

Ayming analyzuje dostupnou dokumentaci klienta k odpočtu na VaV a identifikuje existující rizika.

Audit splnění formálních náležitostí

Audit splnění:

 • formálních náležitostí Projektu VaV (dle legislativy platné do 31.3.2019.
 • formálních náležitostí Oznámení o záměru dle legislativy platné od 1.4.2019).
 • formálních náležitostí Projektové dokumentace dle legislativy platné od 1.4.2019).
 • formálních náležitostí oddělené evidence nákladů.
 • formálních náležitostí další podpůrné dokumentace, například evidence změn v projektu.

Audit splnění věcných náležitostí

Audit prokazatelnosti:

 • přítomnosti ocenitelného prvku novosti a vyjasnění technické nejistoty.
 • výše nákladů VaV, jejich příslušnosti k VaV projektům a metodiky jejich výpočtu.
 • hodnocení a kontroly postupu projektů a vedení průběžné evidence změn v projektu atp.
 • financování projektů VaV pouze z jednoho veřejného zdroje (zákaz dvojí podpory).

Audit důkazní síly a rizik

Audit důkazní síly pro:

 • prokázání zásadních a zpravidla kontrolovaných skutečností.
 • prokázání okamžiku zahájení/schválení projektu VaV.
 • prokázání realizace VaV projektů konkrétními zaměstnanci v konkrétním čase.
 • prokázání systematického přístupu k realizaci, hodnocení a kontrole projektu VaV.
 • vyvrácení další často využívaných pochybnosti FÚ.
 • obhájení zásadního řešitelského podílu na projektu VaV.

Doporučení

Doporučení k:

 • důkazní nouzi v některé z kontrolovaných oblastí.
 • vhodných a účinných opaření k posílení důkazní síly při budoucím uplatňování.
 • vhodné formě dokumentace a záznamů pro posílení důkazní síly.
 • postupu při skutečném zahájení kontroly FÚ včetně postupu procesního.
 • dalším preventivním opatřením pro posílení pozice při případné kontrole ze strany FÚ, případně dalších stupních správního/soudního řízení.

 

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 15 mil. €.

Máte zájem o naše odborné služby? Kontaktujte odpočtové specialisty Ayming.