Zavřít

Často kladené otázky

Máme pro Vás užitečné odpovědi.

Corps_de_texte_1100x400_QVT_2

Často kladené otázky

Lze do způsobilých výdajů v programu Inovace zahrnout také výdaje na certifikaci produktu?

Ano, mezi způsobilé výdaje v programu Inovace patří jak dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, tak výdaje na služby, mezi které patří certifikace produktů, marketingová inovace a povinná publicita.

Jaké by měly být výstupy projektu v programu Aplikace?

Podporovanými výstupy projektu jsou: prototyp, užitný vzor, průmyslový vzor, ověřená technologie, poloprovoz a software.

K jakým činnostem lze využívat rekonstruovaný objekt v programu Nemovitosti?

Podpořenou nemovitost lze využívat pouze k podporovaným činnostem uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE pro program Nemovitosti.

Je možné provést výstavbu v rámci programu Nemovitosti na pozemku, který nepatří žadateli?

Ano, s určitým omezením. Výstavba na pozemku, který nepatří žadateli, je možná v případě, že pozemek ze 100 % vlastní mateřská společnost žadatele.

Je možné realizovat projekt v programu Úspory energie a Školicí střediska na pronajatých pozemcích nebo budovách?

Ano, v obou programech je to možné. Technické zhodnocení po rekonstrukci však musí být součástí aktiv žadatele. K žádosti o podporu je nutné doložit nájemní smlouvu min. na dobu udržitelnosti, výpis z katastru nemovitostí a souhlas majitele nemovitosti se stavebními úpravami.

Jaká je minimální vytíženost školicího střediska?

Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska (počet míst) naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut). Tyto dvě podmínky je nezbytné splnit zároveň.

Je možné pořídit v programu Technologie mobilní zařízení?

Ano, v programu Technologie lze pořídit mobilní zařízení, které však nemohou být způsobilé k provozu na veřejných pozemních komunikacích. Z programu lze také pořídit vysokozdvižné vozíky a manipulační techniku do výroby.

Lze získat dotaci na výdaje, které již byly realizovány?

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, mohou začít vznikat až po podání žádosti v systému ISKP 14+.

Bude podporováno vzdělávání zaměstnanců ve firmách?

Vzdělávání zaměstnanců ve firmách je podporováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva je plánována na začátek roku 2018. Další možností je program Úřadu práce POVEZ II, který probíhá do konce 2022.

Co je to podpora de minimis?

Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Máte další otázky? Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Neváhejte se nás zeptat.