Vyberte web Vaší země
Zavřít

Aktuální dotační možnosti

Sledujte pravidelně aktuální dotační možnosti.

Conseil-en-Opérations-top-1000x470

Jedním ze základních předpokladů systematického získávání dotačních zdrojů je být připraven na vyhlašované výzvy k podávání žádostí o dotaci.  Proto je nezbytné mít k dispozici přehled aktuálních výzev stejně jako jejich plán pro nejbližší či celé programové období.

Sledujte pravidelně přehled aktuálních a plánovaných dotačních možností pro vaší firmu na této stránce.

Probíhající výzvy pro podnikatelský sektor

OP PIK: Prioritní osa 1

 • OP PIK – VII. Inovace – Inovační projekt
 • OP PIK – IV. výzva Inovační vouchery
 • OP PIK – VI. výzva Služby infrastruktury
 • OP PIK pro ITI:
 • OP PIK – II. výzva Inovace – Inovační projekt – ITI Olomouc, ITI Hradec-Pardubice
 • OP PIK – I. výzva Aplikace – ITI Ostrava, ITI Olomouc, ITI Hradec-Pardubice
 • OP PIK – II. výzva Potenciál – ITI Hradec-Pardubice
 • OP PIK – II. výzva Technologie – ITI Ostrava, ITI Olomouc
 • OP PIK – II. výzva Služby infrastruktury – ITI Brno, ITI Hradec-Pardubice

OP PIK: Prioritní osa 2

 • OP PIK – IV. výzva Nemovitosti – Cestovní ruch
 • OP PIK – V. výzva Nemovitosti – Uhelné regiony
 • OP PIK – XI. výzva Technologie – Průmysl 4.0
 • OP PIK – X. výzva Technologie pro začínající podnikatele

OP PIK: Prioritní osa 3

 • OP PIK – V. výzva Úspory energie
 • OP PIK – IV. výzva Úspory energie v SZT
 • OP PIK – V. výzva Nízkouhlíkové technologie aktivita a), b), c)
 • OP PIK – II. výzva Úspory energie v SZT – ITI Brno

OP PIK: Prioritní osa 4

 • OP PIK – VI. výzva Sdílené služby ICT v podnicích

Plánované výzvy pro podnikatele na 2. polovinu roku 2019

 • OP PIK – IX. výzva Technologie – Průmysl 4.0
 • OP PIK – X. výzva Technologie – pro začínající MSP
 • OP PIK – VII. výzva Aplikace
 • OP PIK – V. výzva Úspory energie
 • OP PIK – III. výzva Proof of Concept
 • OP PIK – IV. výzva Inovační vouchery
 • OP PIK – III. výzva Vysokorychlostní internet

Probíhající výzvy pro Veřejný a neziskový sektor

 • IROP – 8. Sociální bydlení – Integrované projekty ITI
 • IROP – 78. výzva Energetické úspory v bytových domech III
 • OPŽP – 104. a 114. výzva – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů
 • OPŽP – 61. výzva – Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov
 • PRV – Ekologické zemědělství
 • PRV – Agroenvironmentálně-klimatické opatření
 • PRV – Zalesňování a zakládání lesů

Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách nás kontaktujte.