Zavřít

Kompletní zpracování odpočtu na výzkum a vývoj

Komplexní služba pro firmy

tax_graphs

Komplexní služba pro firmy, které mají zájem o zpracování celé agendy s odpočtem spojené, s minimalizací zátěže vlastních zaměstnanců.

Nastavení a doporučení

  • Úvodní analýza a ověření splnění podmínek pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj.
  • Nastavení metodiky sledování a evidenci projektů a nákladů VaV.
  • Doporučení k interní podpůrné dokumentaci.

Technický a finanční audit

  • Ověření projektů z hlediska naplnění znaků výzkumu a vývoje.
  • Identifikace uplatnitelných nákladových druhů.
  • Kontrola zakázané dvojí podpory z veřejných zdrojů.
  • Výpočet celkové výše odpočtu na VaV pro uplatnění v daňovém přiznání.
  • Vypracování Projektové dokumentace dle §34c zákona č. 586/1992 Sb.

Garance a obhajoba

  • Podpora a asistence při případné obhajobě uplatněného odpočtu na výzkum a vývoj.
  • Pojištění odpovědnosti za škody ve výši 10 mil. €.

Poraďte se nezávazně s naším expertem

Ing. Miloslav Soukup
msoukup@ayming.com
731 277 548

Vzhledem k zaměření Ayming na vícezdrojové financování inovací, disponují konzultanti Ayming také odborností v oblasti dalších veřejných zdrojů, např. firmami často využívaných dotací. Klientovi tak vždy pomáhají tyto zdroje vhodně kombinovat a maximalizovat tak synergický efekt z využití těchto zdrojů a současně eliminují rizika spočívající v nepovoleném financování jednoho projektu ze dvou veřejných zdrojů (tzv. dvojí financování).

Máte zájem o naše odborné služby? Kontaktujte odpočtové specialisty Ayming.