Vyberte web Vaší země
Zavřít

Kompletní zpracování odpočtu na VaV

Komplexní služba pro firmy

tax_graphs

Komplexní služba pro firmy, které mají zájem o zpracování celé agendy s odpočtem spojené, s minimalizací zátěže vlastních zaměstnanců.

 • Technický konzultant vybere projekty VaV vhodné k odpočtu, posoudí uplatnitelnost nákladů na VaV a průkaznost oddělené evidence.
 • Dále vypočte výši odpočtu na VaV.
 • Součástí služby je metodické nastavení procesní a dokumentační podpory VaV projektů tak, abyste bez problémů obstáli v průběhu případné daňové kontroly.
 • U té bude Ayming aktivně odpočet na VaV obhajovat a poskytne Vám silné finanční garance.

Nastavení a doporučení

 • Úvodní analýza a ověření splnění podmínek pro uplatnění odpočtu na VaV dle zákona § 34 zákona č. 586/1992 Sb.
 • Nastavení metodiky sledování projektů a nákladů VaV.
 • Nastavení systému povinného oznamováni projektů.
 • Doporučení k evidenci projektů, nákladů a změn.
 • Doporučení k další interní podpůrné dokumentaci a k evidenci nákladů.

Technický a finanční audit

Technický audit:

 • Ověření projektů z hlediska naplnění znaků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb., písm. § 2 odst. 1 písm. a) až c).

Finanční audit:

 • Identifikace uplatnitelných nákladových druhů.
 • Kontrola zakázané dvojí podpory z veřejných zdrojů.
 • Výpočet celkové výše odpočtu na VaV pro uplatnění v daňovém přiznání.

Dokumentace

 • Asistence při přípravě a podání Oznámení dle § 34ba zákona č. 586/1992 Sb.
 • Vypracování Projektové dokumentace dle §34c zákona č. 586/1992 Sb.
 • Vypracování Roční hodnotící zprávy shrnující realizované činnosti na projektu.
 • Vypracování konsolidovaného shrnutí uplatněných nákladů dle průběžné evidence nákladů ve formátu xls.

Garance a obhajoba

 • Plná zodpovědnost za poskytnuté služby včetně ověření naplnění znaků VaV.
 • Vrácení odměny a úhrada přímých škod v podobě úroků z prodlení a penále v případě pochybení.
 • Pojistný certifikát ve výši 15 mio EUR na každý jednotlivý případ.
 • Podpora a asistence při případné obhajobě uplatněného odpočtu na VaV.

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 10 mil. €.

Máte zájem o naše odborné služby? Kontaktujte odpočtové specialisty Ayming.