Zavřít

Postup při uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj

Oznámení o projektu, projektová dokumentace, změnová řízení a průběžná vyhodnocování.

Achats-indirects-Emballages-header-droit-1000x470

Doporučujeme následující postup při uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj :

  1. Stanovit si systematický přístup k řízení projektů výzkumu a vývoje a k evidenci VaV nákladů.
  2. Správně identifikovat projekty výzkumu a vývoje před jejich zahájením.
  3. Zaslat na finanční úřad k vybraným VaV projektům oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na výzkum a vývoj – tzv. avízo.
  4. Po zahájení realizace projektu stanovit předem jasný způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektů a dosažených výsledků projektů výzkumu a vývoje.
  5. Vést oddělenou evidenci nákladů na výzkum a vývoj. Pozor na dotace!
  6. Zpracovat projektovou dokumentaci k projektům výzkumu a vývoje a řádně a včas ji schválit.
  7. Po schválení projektové dokumentace vést průběžně evidenci změn skutečností uvedených v projektové dokumentaci.
  8. Důkladně archivovat veškeré dokumenty k projektům výzkumu a vývoje.

Společnost Ayming vám s uplatněním odpočtu na výzkum a vývoj a s přípravou všech uvedených podkladů ráda pomůže a převezme plnou odpovědnost za jejich obsahovou i formální správnost.