Vyberte web Vaší země
Zavřít

Pravidla odpočtu na výzkum a vývoj

Nejen zákon o daních z příjmu, ale také judikatura a ustálená praxe.

header_droit_1000x470_fiscale

Od 1.4. 2019 je účinná novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, která významně upravila oblast odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

Novela přinesla následující zásadní změny:

  • Zavedla nový institut Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje.
  • Zrušila povinnost sepsat a schválit tzv. Projekt výzkumu a vývoje před jeho zahájením.
  • Zavedla povinnost sepsat a schválit tzv. Projektovou dokumentaci nejpozději ve lhůtě k podání řádného daňového přiznání za první zdaňovací období, za které poplatník náklady na projekt uplatní.

Novela mimo jiné zavádí také institut přechodného období, v kterém může za splnění určitých podmínek poplatník postupovat dle staré či dle aktuálně platné legislativy.

Pro více informací o podmínkách uplatnění odpočtu na VaV a o aktuálních legislativních změnách a jejich dopadech na Vaše projekty VaV nás kontaktujte.