Vyberte web Vaší země
Zavřít

Individuální konzultace dle potřeb klienta

Služba na míru dle potřeb klienta obvykle v podobě konzultací k vybraným tématům

meeting-office-work-1000x470

Vzhledem k zaměření Ayming na vícezdrojové financování inovací, disponují techničtí konzultanti Ayming také odborností v oblasti dalších veřejných zdrojů, např. firmami často využívaných dotací. Klientovi tak často pomáhají tyto zdroje vhodně kombinovat a maximalizovat tak synergický efekt z využití těchto zdrojů a současně eliminují rizika spočívající v nepovoleném financování jednoho projektu ze dvou veřejných zdrojů (tzv. dvojí financování).

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 15 mil. €

Máte zájem o naše odborné služby? Kontaktujte odpočtové specialisty Ayming.