Vyberte web Vaší země
Zavřít

Dokumenty ke stažení

Vše, co je třeba znát.

Home > Inovace > Odpočet na výzkum a vývoj > Dokumenty ke stažení
header_droit_1000x470_developpement

Projektová dokumentace
K projektu výzkumu a vývoje, ke kterému se váže oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, poplatník zpracuje projektovou dokumentaci, ve které uvede oznámený název projektu výzkumu a vývoje a vymezí činnost ve výzkumu a vývoji podle zákona upravujícího podporu výzkumu a vývoje. Doporučení Ayming k vyplnění dokumentu naleznete v sekci Projektová dokumentace.

Metodický pokyn D – 288
Pokyn Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, včetně Sdělení k Pokynu č. D-288 ze dne 1.4.2010 a 3.10.2014.

Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů
GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje vydává informaci k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů. Zdroj: Finanční správa, www.financnisprava.cz

Zákon 130/2002 Sb.
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Zákon 194/2016 Sb., kterým se mění Zákon 130/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

Příručka Frascati 2015
Navrhovaná standardní praxe průzkumů výzkumu a experimentálního vývoje pro země OECD. Zdroj: Technologická agentura ČR, www.tacr.cz

Nařízení komise EU č.651/2014
Definice v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Seznam výzkumných organizací
Seznam výzkumných organizací, jejichž náklady jsou uplatnitelné jako služba v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Seznam není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které subjekty by mohly být považovány za výzkumné organizace, neboť podle názoru Rady splňují podmínky definice „výzkumné organizace“. Pravidelně aktualizováno.