Vyberte web Vaší země
Zavřít

Naše služby pro odpočet výzkumu a vývoje

Expertíza Ayming se Vám vždy vyplatí

Home > Inovace > Odpočet na výzkum a vývoj > Naše služby pro odpočet výzkumu a vývoje
Naše služby pro odpočet výzkumu a vývoje

Ayming poskytuje svým klientům komplexní poradenství založené na metodologii, která vychází z více než třicetileté mezinárodní zkušenosti skupiny i každodenní praxe v České republice. Součástí metodologie Ayming je také technická expertíza. Analýza projektů je realizována senior konzultanty pro inovace, s vysokoškolským technickým vzděláním, specializovanými na konkrétní oblasti průmyslu nebo služeb.

Zaměření Ayming na financování inovací umožňuje konzultantům Ayming implementovat dlouhodobě nejvhodnější kombinaci zdrojů financování inovací, tedy odpočtu na VaV a dotací. Tím pro klienta maximalizují synergický efekt z využití těchto zdrojů a současně eliminují rizika spočívající v nepovoleném financování jednoho projektu ze dvou veřejných zdrojů (tzv. dvojí financování). Součástí služeb Ayming je také daňové poradenství. Ayming je členem Komory daňových poradců.

Za správnost odpočtu ručí Ayming odměnou. Zodpovědný přístup Ayming doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 15 mil. €.

1. Kompletní zpracování

Komplexní služba pro firmy, které mají zájem o zpracování celé agendy s odpočtem spojené, s minimalizací zátěže vlastních zaměstnanců. Ayming poskytne následující služby:

Analýza projektů vhodných k odpočtu na VaV pro účely založení Projektu VaV před zahájením jejich realizace nebo analýza klientem předložených projektů VaV, ke kterým již Projekt VaV založen byl a potvrzení jejich uplatnitelnosti pro odpočet na VaV.

 • Analýza uplatnitelnosti nákladů na vybrané projekty, nastavení nebo ověření metodologie výpočtu nákladů.
 • Analýza a doporučení k oddělené evidenci nákladů na VaV.
 • Výpočet odčitatelné položky na VaV.
 • Doporučení k projektovému řízení.
 • Doporučení k interní směrnici pro účely VaV.
 • Obhajoba projektů v případě potřeby, včetně finančních garancí.

V případě potřeby zajistí Ayming také nezávislý znalecký posudek znalce z oboru činnosti klienta (např. z ČVUT).

2. Podpora v průběhu finanční kontroly

Specializovaná služba pro firmy, které mají zájem pouze o podporu v průběhu finanční kontroly. Ayming poskytne následující služby:

 • Analýza stávající situace a rozbor pochybností vznesených finančním úřadem.
 • Formulace doporučení v rámci obhajoby odpočtu na VaV.
 • Příprava argumentace na výzvy finančního úřadu za účelem obhajoby odpočtu na VaV.
 • Zajištění nezávislého znaleckého posudku znalce z oboru činnosti klienta (např. z ČVUT).
 • Zajištění právního zastupování pro účely přípravy odvolání na OFŘ nebo soud.

3. Revize odpočtu na VaV

Specializovaná služba pro firmy, které si odpočet uplatňují sami a mají zájem o externí kontrolu jeho správnosti. Ayming poskytne následující služby:

 • Kontrola klientem vybraných projektů.
 • Kontrola klientem vybraných nákladů a metodologie výpočtu nákladů.
 • Kontrola výpočtu odčitatelné položky a oddělené evidence nákladů.
 • Kontrola související dokumentace.
 • Formulace doporučení (např.: doporučení k nastavení interní metodiky pro identifikaci projektů VaV, doporučení k oddělené evidenci nákladů, doporučení k interní dokumentaci, upozornění na rizika, atd.).

4. Individuální konzultace dle potřeb klienta