Vyberte web Vaší země
Zavřít

Postup při uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj

Jak správně postupovat

Home > Inovace > Odpočet na výzkum a vývoj > Postup při uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj
Achats-indirects-Emballages-header-droit-1000x470

Při uplatňování odpočtu na VaV doporučujeme dodržovat následující postup:

1. Připravit interní směrnici ke sledování projektů VaV a výdajů na ně vynaložených.

Připravit interní směrnici ke sledování VaV projektů a výdajů s nimi spojených (včetně náležitostí projektového managementu a nastavení metodiky výpočtu a evidence nákladů na VaV) a nastavit systematický přístup k aktivitám VaV.

2. Analyzovat plánované projekty a zakázky.

Analyzovat plánované činnosti, projekty a zakázky společnosti s cílem správně identifikovat projekty, které splňují parametry výzkumu a vývoje, tzn. posoudit přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné/technické nejistoty.

3. Zaslat oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje.

Zaslat správci daně oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na VaV zvlášť za jednotlivý projekt VaV. Oznámení musí obsahovat název projektu vystihující obecné zaměření projektu.

4. Zpracovat projektovou dokumentaci k projektu výzkumu a vývoje.

K projektu VaV, ke kterému se váže Oznámení zaslané dle bodu 3 zpracuje poplatník písemně projektovou dokumentaci, ve které uvede oznámený název projektu VaV a vymezí činnost ve VaV.

Projektová dokumentace bude schválena osobou oprávněnou jednat za společnost, nejpozději ve lhůtě k podání řádného daňového přiznání za první zdaňovací období, za které Společnost náklady na projekt v odpočtu uplatní.

Vzor dokumentu i s doporučeními Ayming si můžete stáhnout zde.

5. Stanovit metodologii výpočtu uplatnitelných nákladů na VaV.

Pro každý projekt VaV předem identifikovat očekávané druhy nákladů a stanovit metodiku jejich výpočtu.

6. Vést oddělenou evidenci nákladů na VaV průběžně.

Ke každému VaV projektu vést průběžně oddělenou evidenci nákladů na VaV (postačí formou excel tabulky, která musí splňovat požadavky přehlednosti).

7. Stanovit předem jasný způsob kontroly a vyhodnocování výsledků projektu.

Ke každému projektu VaV doporučujeme stanovit předem jasný způsob kontroly a vyhodnocování výsledků projektu v každé jeho fázi, např. porady VaV týmu, kontrolní dny, laboratorní testy, zkoušky prototypu, spuštění poloprovozní výroby, atd. Doporučujeme také uchovávat písemné záznamy jako například zápisy z porad týmu, zkušební deníky, průběžné zprávy o plnění cílů projektu, atd. Po dokončení projektu také doporučujeme připravit závěrečnou zprávu a výsledcích projektu.

Společnost Ayming vám s uplatněním odpočtu na VaV a přípravou všech potřebných podkladů velmi ráda pomůže a převezme plnou odpovědnost za jeho správné uplatnění.