Vyberte web Vaší země
Zavřít

Pravidla odpočtu na výzkum a vývoj

Známe nové změny legislativy.

Home > Inovace > Odpočet na výzkum a vývoj > Pravidla odpočtu na výzkum a vývoj
header_droit_1000x470_fiscale

Již od roku 2005 mají firmy v České republice k dispozici velmi efektivní nástroj financování inovací, tzv. daňový odpočet na výzkum a vývoj. Jedná se o tzv. nepřímou podporu výzkumu a vývoje, která je firmě poskytována prostřednictvím daňové úlevy z výdajů vynaložených na vývojové a výzkumné aktivity.

Každá společnost v ČR splňující zákonná kritéria si tak může prostřednictvím tohoto nástroje odečíst (podruhé) od základu daně 100% výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že v ČR činí sazba daně z příjmu právnických osob 19%, lze prostřednictvím této daňové úlevy z každého milionu Kč výdajů na takové projekty uspořit 190 000 Kč.

Odpočet na výzkum a vývoj je upraven zákonem 586/1992 Sb. o daních příjmu a Metodickým pokynem Ministerstva financí ČR – Pokyn D 288.

Pro správné uplatňování odpočtu na VaV je však mimořádně důležitá dlouholetá zkušenost s výběrem vhodných VaV projektů, se způsobem evidence a následné kalkulace uplatnitelných nákladů, s přípravou průvodní dokumentace a praxe s obhajobou odpočtu na VaV před finančními úřady.

Pravidla od roku 2019

Od 1.4.2019 je účinná novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, která významně upravila oblast odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

Novela přinesla následující významné změny:

  • Zavedla nový institut Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje,
  • zrušila povinnost sepsat a schválit tzv. Projekt výzkumu a vývoje před jeho zahájením
  • zavedla povinnost sepsat a schválit tzv. Projektovou dokumentaci nejpozději ve lhůtě k podání řádného daňového přiznání za první zdaňovací období, za které poplatník náklady na projekt uplatní.

Pro více informací o legislativních změnách a jejich dopadech na Vaše projekty VaV a dříve zavedený systém uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje nás kontaktujte.

Ayming je členem pracovní skupiny při Úřadu vády ČR, která legislativní změny odpočtu na podporu VaV prosadila a pomůže Vám je správně a efektivně implementovat.