Zavřít

Náhrady za Home office

Využijte daňové zvýhodnění nákladů na zaměstnance při práci z domova.

ayming-nahrady-ho-1100x470

Využijte nový nástroj optimalizace nákladů

Náklady spojené s prací z domova jsou daňově uznatelné a nejsou považovány za příjem. Pokud firma plánuje zavedení Home office dlouhodobě, je zvýhodnění práce z domova velmi efektivní nástroj pro snižování osobních nákladů.

Práce z domova je dnes pro mnoho firem velmi aktuální. Přináší nejen úsporu fixních nákladů, např. pronájem kanceláří, ale také zaměstnanci ji často vnímají jako jeden z významných benefitů.

Mezi náklady patří

Náklady na opotřebení majetku pro výkon činnosti, spotřebu energií, telefon a internet atd., které zaměstnanec
pracující z domova vynaloží, nejsou předmětem pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Mezi náklady nepatří

Např. nájemné. Pokud byste „pronajali“ své prostory svému zaměstnavateli, defacto už pracujete na jeho
pracovišti a ne z domova.

Vzorová kalkulace úspory zaměstnavatele

Firma má 50 zaměstnanců. Každému z nich měsíčně vyplácí 2000 Kč jako kompenzaci za práci z domova. V režimu náhrady za Home office však firma neplatí žádné sociální ani zdravotní pojištění, narozdíl od využití variabilní složky mzdy zaměstnance.

Ročně tak může daná společnost uspořit přes 400 000 Kč.

Bude to pro nás výhodné?

  • Pracuje už část Vašich zaměstnanců z domova?
  • Plánujete režim Home office i dlouhodobě?
  • Nevíte, zda související administrativu zvládnete?
  • Jaké učinit kroky a jakou dokumentaci připravit?
  • Chcete si být jistí správnou kalkulací nákladů?
  • Máte obavu z daňové kontroly pro nedostatky?
  • Potřebujete záruku, že postupujete bezpečně?

Pomůžeme Vám rychle zjistit, zda pro Vás systematické využívání práce z domova dává smysl a přinese Vaší firmě zajímavý nákladový efekt.

Využijte daňové zvýhodnění na práci z domova a zajistěte si zajímavou úsporu.