Vyberte web Vaší země
Zavřít

Podpora při obhajobě uplatněného odpočtu před FÚ

Specializovaná služba pro firmy, které mají zájem o odbornou podporu v průběhu daňové kontroly.

adeolu-eletu-134760-unsplash

Ayming provede analýzu dokumentace klienta k odpočtu na VaV a existujících rizik, na základě které doporučí klientovi vhodný postup obhajoby, připraví argumentaci na výzvy finančního úřadu, či podporu v dalších stupních řízení.

Analýza a doporučení nejvhodnějšího postupu obhajoby

 • Analýza požadavků, lhůt od FÚ, počtu kontrolovaných zdaňovacích období, případných škod atp.
 • Zhodnocení důkazní síly a nedostatků v povinné dokumentaci k odpočtu na VaV.
 • Zhodnocení důkazní síly další podpůrné interní dokumentace.
 • Doporučení a rozhodnutí o věcném i procesním  postupu obhajoby.
 • Doporučení postupu ke zlepšení důkazního postavení.

Obhajoba před FÚ

 • Vyhodnocení důkazního postavení, volba strategie, zhodnocení efektivity obajoby, doporučení dalšího věcného i procesního postupu.
 • Vypracování písemných reakcí na požadavky FÚ (Výzva k prokázání skutečností, Výsledek kontrolního zjištění).
 • Aktivní podpora při ústním jednání s finančním úřadem.
 • Zajištění znaleckého posudku v případě potřeby.

Odvolání OFŘ

 • Odborná podpora při rozhodnutí o přípravě odvolání na OFŘ, jeho efektivity.
 • Shromáždění a posouzení informací a dokumentů k přípravě  odvolání.
 • Příprava odvolání na OFŘ s ohledem na případné pokračování obhajoby v dalším stupni.
 • Zajištění znaleckého posudku v případě potřeby.

Obhajoba v soudním řízení

 • Odborná podpora při rozhodnutí o efektivitě a potenciální úspěšnosti každého stupně soudního řízení.
 • Plná právní podpora při přípravě na soudní řízení všech stupňů.
 • Obhajoba ve všech stupních soudního řízení.

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 15 mil. €.

Máte zájem o naše odborné služby? Kontaktujte odpočtové specialisty Ayming.