Zavřít

Programové období 2014-2020

Přes 20,5 mld € dotačního financování pro firmy v České republice.

adeolu-eletu-134760-unsplash

Pro firmy v ČR je programové období 2014 – 2020 období s vůbec nejvyšším objemem finančních prostředků v historii. Takový objem prostředků pro financování firemních projektů již nemusí být v budoucnu v takovém rozsahu k dispozici.

V programovém období 2014 – 2020 jsou dotační programy a finanční nástroje zaměřeny na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti především malých a středních firem, rozvoj firemní energetické infrastruktury a technologií, informačních a komunikačních technologií. Jsou podporovány projekty zaměřené na inovace produktů a procesů, ICT projekty, vzdělávací projekty, a to na území ČR i v Praze.

Pro firmy v ČR se tak jednoznačně jedná o nejvýznamnější veřejný zdroj financování jejich projektů.

Programy vhodné pro podnikatelské záměry, vědu, výzkum a inovace:

 • Operační program Průmysl a inovace pro konkurenceschopnost /OP PIK/
 • Operační program Životní prostředí /OPŽ/
 • Operační program Zaměstnanost /OPZ/
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání /OP VVV/
 • Operační program Doprava
 • Operační program Praha – pól růstu
 • Operační program Rybářství
 • Program rozvoje venkova /PRV/
 • Integrovaný operační program /IROP/
 • Programy přeshraniční spolupráce
 • HORIZONT 2020
 • COSME 2020
 • INTERREG CENTRAL EUROPE 2020
 • Technologická agentura České republiky (TAČR)