Vyberte web Vaší země
Zavřít

Revize odpočtu na VaV

Specializovaná služba pro firmy, které si odpočet uplatňují sami a mají zájem o externí kontrolu jeho správnosti.

header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Ayming zkontroluje uplatnitelnost projektů VaV, nákladů na VaV, průkaznost oddělené evidence a způsob kontroly a hodnocení projektů VaV. Pro klienta připraví analýzu rizik a sadu doporučení pro jejich minimalizaci.

Revize projektů VaV

 • Revize projektů z hlediska naplnění znaků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb., písm. § 2 odst. 1 písm. a) až c).
 • Revize projektů VaV z hlediska naplnění požadavků na jejich ucelenost a vyhodnotitelnost cílů.
 • Revize projektů VaV z hlediska obhajitelnosti jejich průběhu a jejich podpůrné interní dokumentace.
 • Revize projektů VaV z hlediska jejich průběžné evidence a dalších legislativních požadavků.

Revize nákladů VaV

 • Revize uplatněných nákladů z hlediska nákladových druhů.
 • Revize správnosti výpočtu uplatněných nákladů a zvolených metod kalkulace jednotlivých druhů nákladů VaV.
 • Ověření dalších podmínek uplatnitelnosti nákladů (např. splnění podmínek pro uplatnění služeb třetích stran).

Revize povinné dokumentace

 • Revize obsahové a formální správnosti Oznámení dle § 34ba zákona č. 586/1992 Sb.
 • Revize obsahové a formální správnosti Projektové dokumentace dle §34c zákona č. 586/1992 Sb.
 • Revize obsahové a formální správnosti oddělené evidence nákladů.
 • Revize vybrané interní podpůrné dokumentace k projektům VaV.

Doporučení

 • Doporučení k výběru, sledování a evidenci projektů VaV.
 • Doporučení k výběru, sledování a evidenci nákladů VaV.
 • Doporučení k obsahové i formální kvalitě legislativou požadované dokumentace.
 • Doporučení opatření pro zvýšení obhajitelnosti odpočtu na VaV v případě kontroly FÚ.
 • Další doporučení dle požadavků klienta a zjištěných skutečností.

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 10 mil. €.

Máte zájem o naše odborné služby? Kontaktujte odpočtové specialisty Ayming.