Zavřít

Revize odpočtu na výzkum a vývoj

Specializovaná služba pro firmy, které si odpočet na výzkum a vývoj připravují sami a mají zájem o externí kontrolu jeho správnosti.

header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Ayming zkontroluje uplatnitelnost projektů výzkumu a vývoje, nákladů na výzkum a vývoj, průkaznost oddělené evidence a způsob kontroly a hodnocení projektů VaV (revize odpočtu na VaV). Pro klienta připraví analýzu rizik a sadu doporučení pro bezpečné uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj. 

Kontrola projektů výzkumu a vývoje

  • Ověření naplnění znaků výzkumu a vývoje.
  • Analýza technické interní dokumentace k projektům výzkumu a vývoje.
  • Analýza průběžné evidence projektů a změnového řízení.

Kontrola nákladů výzkumu a vývoje

  • Kontrola uplatnitelnosti nákladů na výzkum a vývoj.
  • Revize správnosti výpočtu uplatněných nákladů a zvolených metod kalkulace.
  • Kontrola obsahové a formální správnosti oddělené evidence nákladů.

Kontrola povinné dokumentace

  • Kontrola obsahové a formální správnosti Oznámení dle § 34ba zákona č. 586/1992 Sb.
  • Kontrola obsahové a formální správnosti Projektové dokumentace dle §34c zákona č. 586/1992 Sb.

Poraďte se nezávazně s naším expertem

Ing. Miloslav Soukup
msoukup@ayming.com
731 277 548